Een kleine stille revolutie in het fiscaal strafrecht

De nieuwe vervolgingsrichtlijn ter zake van fiscale vergrijpen is onderdeel van een meer algemene en zich sluipenderwijs voltrekkende tendens, waarbij overschrijding van allerhande normen steeds vaker strafrechtelijk worden afgedaan in plaats van bijvoorbeeld door middel van een administratiefrechtelijke procedure. De fundamenteel rechtstatelijke keuze dat het strafrecht slechts in het uiterste geval toegepast moet worden, wordt hiermee geleidelijk verlaten. Deze tot nu geruisloze Umwertung schreeuwt om een openbaar debat.

[download artikel]

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur