FIOD inval? Help mij nu!

Doet de FIOD een inval? Geen tijd te verliezen bij een FIOD inval!
Maak snel gebruik van onze noodservice en bel nu voor deskundige eerste hulp: 020 790 00 48

Dag en nacht beschikbaar bij FIOD inval


Een inval van de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst) komt regelmatig voor. Het is vrijwel altijd onverwacht dat de inval plaats vindt. De reden van het ongewenste bezoek is altijd het gevolg van een strafrechtelijk onderzoek. Er is dan een vermoeden van een strafbaar feit, wat meestal gaat om fraude. Denk aan belastingontwijking of faillissementsfraude. De fiscale strafrechtadvocaten van Jaeger staan dag en nacht voor u klaar:

  • Wij zijn in geval van nood dag en nacht bereikbaar.
  • Van 17.30 tot 8.30 uur wordt u doorverbonden met de fiscaal advocaat van dienst (spoed!).
  • Van 8.30 tot 17.30 uur wordt u doorgeschakeld naar het algemene kantoornummer.
  • Bovenstaand geldt voor werkdagen (maandag t/m vrijdag): in het weekend wordt u altijd doorverbonden met de advocaat van dienst.

FIOD inval?

Rechten en plichten bij een FIOD inval


Door een inval van de FIOD kunt u zich ‘overvallen’ voelen.  De verwarring is vaak groot. U heeft op dat moment een hoop plichten. Zo moet u bijvoorbeeld voldoen aan vorderingen van de opsporingsambtenaren. Maar belangrijker nog, tijdens de inval heeft u ook rechten. De belangrijkste rechten treft u hieronder aan:

  • U hoeft geen verklaring af te leggen en u kunt op vragen antwoorden met de mededeling dat u wenst te zwijgen;
  • U hoeft geen stukken te verstrekken als twijfel mogelijk is of die documenten zijn bedoeld in de schriftelijke vorderingen van de opsporingsambtenaren;
  • Als de ambtenaren beschikken over een machtiging tot binnentreden, hoeft u niet toe te staan dat de FIOD kasten en lades opentrekt om informatie te zoeken. Zij mogen met zo’n machtiging slechts zoekend rondkijken. Als er een machtiging is afgegeven voor doorzoeking (‘huiszoeking’) is dat anders;
  • U hoeft geen gegevens af te staan die slechts toegankelijk zijn met een code die u alleen kent;
  • Van zaken waar u niet direct de beschikking over hebt, kan niet worden verlangd dat u die afgeeft;
  • U mag een advocaat bellen en overleg plegen.

Een meer uitgebreide toelichting op bovenstaande punten en tips hoe te handelen bij een FIOD inval, leest u in deze blog: de FIOD valt binnen, wat nu? 13 tips.

FIOD inval? Schakel snel en bel Jaeger

Ik word verhoord. Wat nu?


Een FIOD-inval leidt in de meeste gevallen tot een verhoor. Soms wordt u als verdachte ter plekke aangehouden en dezelfde dag nog verhoord. In andere gevallen wordt u niet aangehouden en krijgt u – soms pas enkele maanden na de inval – een uitnodiging voor verhoor.

Het is van belang om goed voorbereid het verhoor in te gaan. Raadpleeg om die reden altijd een advocaat. In onze blog treft u praktische verhoortips aan.