Inspecteur moet identiteit tipgever en derde toch prijsgeven

NLFiscaal NLF 2023/1723, 11 juli 2023
https://www.nlfiscaal.nl/nlfiscaal-doc/D61B47D9C686AF5DC12589F300269D2A

X (belanghebbende) en zijn echtgenote hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij zijn per 1 juni 2001 geëmigreerd naar Zwitserland. Op 22 januari 2015 heeft de Inspecteur een tip ontvangen dat X in Nederland woonachtig zou zijn. Dit heeft geleid tot een navorderingsaanslag IB/PVV, waarin een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is begrepen van € 21.324.861.

Hangende de beroeps- en hogerberoepsprocedure heeft de Inspecteur een beroep op (gedeeltelijke) geheimhouding als bedoeld in artikel 8:29 Awb gedaan. Hij weigert de (niet-geschoonde) stukken te overleggen en de identiteit van de tipgever en de derde te openbaren.

Dat is terecht, heeft Hof Arnhem-Leeuwarden in een tussenuitspraak van 28 april 2021 geoordeeld.

Het tegen deze uitspraak door X ingediende cassatieberoep is niet-ontvankelijk verklaard.

Het Hof heeft later geconstateerd dat aan de tussenbeslissing van 28 april 2021 mogelijk een gebrek kleeft, omdat het niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen of het dossier vóór 28 april 2021 compleet was. Het Hof heeft een hernieuwde beoordeling aangekondigd in het kader van artikel 8:29 Awb.

In deze uitspraak oordeelt het Hof dat geen gewichtige redenen aannemelijk zijn geworden die maken dat X geen kennis mag nemen van de identiteit van de tipgever, de derde, de informatie die door hen is verstrekt, of de communicatie over of met deze personen door medewerkers van de Belastingdienst. Dit geldt ook voor geschoonde passages over de tipgever in een nader stuk van de Inspecteur van 18 april 2023.

Het Hof concludeert dat alleen gewichtige redenen aannemelijk zijn geworden die maken dat X slechts beperkt kennis kan nemen van het dossier bij een bank en dat voor het overige geen gewichtige redenen aannemelijk zijn geworden die maken dat een verdergaande beperking met betrekking tot op de zaak betrekking hebbende informatie of stukken gerechtvaardigd is.

Dit bericht werd geplaatst in: Fiscale procedures Belastingcontrole

Stuur een reactie naar de auteur