Joop Wijn blijkt slecht verliezer

Belastingplichtigen hebben recht op inzage in hun eigen volledige fiscale dossier. Tot deze cruciale uitspraak kwam het het Gerechtshof Den Bosch in de geruchtmakende KB Lux-zaken. Staatssecretaris Wijn sputtert nog wat tegen.

[download artikel]

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur