Moet ik mijn OnlyFans-inkomsten aangeven bij de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft steeds meer aandacht voor het groeiende aantal Nederlanders dat geld verdient via online platforms zoals Airbnb, YouTube en OnlyFans. Het geld dat je daarmee verdient moet je als inkomsten opgeven in je belastingaangifte als sprake is van een ‘bron van inkomen’. In dit blog licht ik toe wanneer sprake is van een bron van inkomen en bespreek ik wat er kan gebeuren als je je inkomsten daaruit niet opgeeft. Ook ga ik in op de fiscale administratie- en bewaarplicht, de pakkans en ‘werken in het buitenland’. 

OnlyFans belasting

Is sprake van een bron van inkomen met OnlyFans?

Je moet inkomsten opgeven als sprake is van een bron van inkomen. Daarvan is sprake als je deelneemt aan het economisch verkeer en daar geld mee verdient. Het ‘economisch verkeer’ is het tegenovergestelde van de privésfeer. Een recente zaak ging over een ontwikkelaar die in zijn vrije tijd software had ontwikkeld die hij voor een aardig bedrag had verkocht. Het gerechtshof vond dat sprake was van deelname aan het economisch verkeer omdat de ontwikkelaar collega’s gebruik had laten maken van de software. De ontwikkelaar moest daarom inkomstenbelasting betalen over de winst die hij maakte bij verkoop van de software.

Stel je verdient geld door het spelen van videogames op internet, waarvoor abonnees of adverteerders jou betalen. Is dat privésfeer of is dat deelname aan het economisch verkeer? Het internet is deel van het economische verkeer en je verdient geld omdat (anderen dan vrienden of kennissen) jou daarvoor betalen. Dan ziet de Belastingdienst jouw activiteit als een bron van inkomen en daarover moet je dus belasting betalen. Hetzelfde geldt voor het in- en (met winst) verkopen van kaartjes voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden via Marktplaats of het tegen betaling chatten met andere gebruikers op een online platform.

Wat moet je opgeven?

Voor de vraag wat je moet opgeven geldt als hoofdregel dat je de kosten die je hebt moeten maken om geld te kunnen verdienen, mag aftrekken van het bedrag dat je hebt ontvangen. Dus: ontvangsten – kosten = inkomen. Daarbij is wel van belang dat je kunt aantonen dat je de kosten echt hebt gemaakt. Bewaar de bonnetjes/facturen daarom goed. Daarnaast zijn er fiscale regelingen die je inkomen verlagen, bijvoorbeeld startersaftrek. In veel gevallen is het daarvoor nodig dat je als ‘ondernemer’ wordt gezien. Een belastingadviseur kan je helpen bij het bepalen van je aan te geven inkomen en het doen van aangifte. Het belastingtarief voor arbeid varieert van 36% tot 50%. Maar voor het bedrag waarover dat percentage wordt berekend, maakt het veel uit of je als ondernemer wordt gezien of niet. Daar kan een belastingadviseur je dus bij helpen.

Kom ik ermee weg als ik mijn inkomsten niet opgeef?

Als je je online inkomsten niet opgeeft, dan is er een goede kans dat de Belastingdienst daarvan op de hoogte raakt. Bijvoorbeeld omdat je banksaldo stijgt, terwijl je maar weinig inkomsten hebt opgegeven. Of omdat je een auto op je naam zet, terwijl je daar ‘op papier’ geen geld voor hebt. De Belastingdienst kan daarnaast bij het platform informatie opvragen over alle Nederlanders aan wie het bedrijf geld heeft uitbetaald. Omdat OnlyFans over een foto van je paspoort beschikt, kan het vrij makkelijk aan dat verzoek voldoen. Daarnaast is er Europese wetgeving in de maak op basis waarvan belastingdiensten over de hele wereld informatie gaan uitwisselen over online platformactiviteiten.

Wat als mijn inkomsten niet opgeef?

Op het moment dat de Belastingdienst vermoedt dat je opzettelijk te weinig belasting hebt betaald, dan kan de FIOD worden ingeschakeld om strafrechtelijk onderzoek te doen. Dat kan als er naar schatting € 20.000 te weinig belasting is betaald. Meestal word je dan uitgenodigd voor verhoor, maar je kunt ook worden opgepakt. Je hebt dan het recht om eerst met een advocaat te overleggen, voordat het verhoor begint. Het is verstandig om van dat recht gebruik te maken. Ook ben je niet verplicht vragen van de FIOD te beantwoorden (zwijgrecht). In het ergste geval wordt een gevangenisstraf opgelegd door de strafrechter voor belastingfraude. De Belastingdienst kan de zaak ook zelf oppakken en je een vragenbrief sturen, die je verplicht bent te beantwoorden. Meestal legt de Belastingdienst naast belastingaanslagen ook boetes op. Ook in dat geval is het aan te raden een advocaat te raadplegen, want die boetes kunnen fors oplopen en zelfs hoger uitvallen dan de te betalen belasting.

Moet ik mijn inkomen aangeven als ik vanuit het buitenland werk?

Als je in Nederland woont moet je belasting betalen over alle inkomsten die je waar ook ter wereld verdient. De belasting die je in een ander land betaalt over buitenlandse inkomsten is dan wel aftrekbaar van de belasting die je in Nederland moet betalen.

Om te bepalen of je  inwoner van Nederland bent, kijkt de Belastingdienst naar de feitelijke situatie. Welke feiten van belang zijn, wordt door de rechter uitgemaakt. Een greep uit de rechtspraak leert dat wordt gekeken naar de:

  • plaats waar je woonruimte vrij tot je beschikking hebt;
  • plaats waar naaste familie of gezinsleden wonen;
  • sociale banden. Te denken valt aan waar iemand met vrienden afspreekt, naar musea gaat of concerten bezoekt;
  • financiële banden. Waar houd je je geld en beleggingen aan en waar verdien je geld?;
  • lengte van het verblijf in verschillende landen.

Lees meer hierover in het blog Fiscus: “u woont in Nederland, betalen!” en het artikel De fiscale woonplaats vanuit Unierechtelijk perspectief.

Kan ik een te lage aangifte herstellen?

Het herstellen van een oude (te lage) belastingaangifte noemen we een inkeerprocedure. Voor inkomsten uit arbeid is inkeren mogelijk. Als je dat doet binnen twee jaar nadat de aangifte is ingediend, dan wordt geen boete opgelegd. Daarnaast is het zo dat de FIOD dan niet wordt ingeschakeld. Wel moet je alsnog alle informatie over je inkomsten verstrekken en de verschuldigde belasting en rente betalen.  

Administratieplicht 

Waar je verder nog rekening mee moet houden is dat je een administratie moet bijhouden. Administratie is kort gezegd de verzameling van je financiële gegevens. Dit gaat zowel over je ontvangsten als je uitgaven (kosten). Bankafschriften, afrekeningen, facturen etc. moet je dus verzamelen (administreren) en op een gestructureerde manier bewaren. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar. Omdat de Belastingdienst 12 jaar de tijd heeft om belasting te vorderen over buitenlandse inkomsten, raad ik je aan de gegevens net zo lang te bewaren. Dan kun je altijd aantonen wat je hebt verdiend. Je wil namelijk voorkomen dat de Belastingdienst een schatting maakt van je inkomsten. Die schattingen zijn vaak te hoog en, zonder goede administratie, lastig te weerleggen.   

Conclusie OnlyFans belasting

Online inkomsten zijn belast als je er iets voor moet doen. De pakkans is hoog omdat de Belastingdienst veel mogelijkheden heeft om informatie op te vragen. Als de Belastingdienst ontdekt dat je inkomsten hebt gehad die je niet hebt aangegeven, dan moet je daarover alsnog de verschuldigde belasting en rente betalen. Daarnaast kunnen boetes worden opgelegd of kan de zaak strafrechtelijk worden vervolgd. Voor dat laatste is wel nodig dat wordt bewezen dat je opzettelijk te weinig belasting hebt betaald. Een strafzaak behoort niet tot de mogelijkheden als je vrijwillig, dus voordat de fiscus je op het spoor is, oude belastingaangiften herstelt door alsnog alle informatie te verstrekken.

Mr. N. (Nick) van den Hoek

Stuur een reactie naar de auteur