Nick van den Hoek en Jurgen Scheltema nemen het derde live journaal over Een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem: ‘Direct aanpassen’

Op 3 april 2024 is de ‘beleidsrichting direct aanpassen’ in pre-consulatie gegaan. Met deze beleidsrichting wordt onder andere beoogd om een vereenvoudigd en gemoderniseerd formeelrechtelijk heffingssysteem te centraliseren in één belastingwet. Dit zou ten goede moeten komen aan de begrijpelijkheid, de duidelijkheid, de vindbaarheid en de (praktische) rechtsbescherming. De kern van ‘direct aanpassen’ wordt gevormd door de herzieningsprocedure. Alle berichten na de eerste vaststelling van de belastingschuld, worden aangemerkt als verzoeken om herziening en niet langer als bezwaar. Gedurende drie jaar kunnen zowel fiscus als belastingplichtige een aanslag aanpassen (nagenoeg zonder voorwaarden). Herziening ten nadele van de belastingplichtige komt in de plaats voor navordering en kan onder bijzondere omstandigheden (zoals kwade trouw) tot acht jaar na het einde van het belastingjaar plaatsvinden. In het journaal wordt uitvoerig ingegaan op alle voorgenomen aanpassingen.

Agenda:

  • Huidige situatie van bezwaar en ambtshalve vermindering
  • Voorgenomen wijzigingen
  • Kritische kanttekeningen

Terugkijken? Klik hier

Dit bericht werd geplaatst in: Fiscale procedures

Stuur een reactie naar de auteur