Onbegrijpelijk oordeel over omkering en verzwaring bewijslast

Zie mijn noot bij het hiermee samenhangende arrest van de Hoge Raad van dezelfde datum met
nummer 17/00373 (NLF 2018/2224).

Over de auteur
B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger
De auteurs zijn allen verbonden aan Jaeger Advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur