Richtsnoer gerechtshoven over toekennen
proceskostenvergoeding II

Inhoudsindicatie

Compromis

Samenvatting

Aan belanghebbende zijn over de tijdvakken 2013 tot en met 2017 naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd. Ter zitting bereiken partijen daarover een compromis. Het hof beslist overeenkomstig het compromis en verklaart het hoger beroep gegrond. Daarbij kent het hof aan belanghebbende een proceskostenvergoeding toe conform het Besluit proceskosten bestuursrecht (BPB). Bij de uitspraak is een bijlage gevoegd waarin een richtsnoer is opgenomen dat alle hoven vanaf heden hanteren voor beslissingen over de vergoeding van proceskosten.

(Hoger beroep)

Noot

Kern van deze uitspraak vormt het richtsnoer met betrekking tot beslissingen ten aanzien van proceskosten. Voor het commentaar hierop wordt verwezen naar het commentaar bij Hof Den Bosch 11 november 2021, nr. 20/00305, NTFR 2022/235.

Gegevens

Publicatie: NTFR 2022/236

Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak: 11 november 2021

Annotator: dhr. N. Kolste

ECLI: ECLI:NL:GHARL:2021:10307

Zaaknummer: 20/01009 t/m 20/01013

Relevante informatie: BPB, Awb art. 7:15, Awb art. 8:75

Stuur een reactie naar de auteur