Schenking of voldoening aan een natuurlijke verbintenis?

In deze bijdrage wordt eerst kort ingegaan op de wettelijke regelingen welke betrekking hebben op schenkingen, natuurlijke verbintenissen, schenkingsrechten en het begrip ‘dringende morele verplichting’. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van een drietal recente (hof)uitspraken waarin het begrip ‘dringende morele verplichtingen’ nader worden ingevuld. Deze bijdrage eindigt met een conclusie.

[download artikel]

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur