Specialismen

  

Jaeger Advocaten-belastingkundigen: procederen over belastingen

Ons kantoor is gespecialiseerd in het voeren van procedures over belastingen. Fiscale advocatuur dus en verder niets. Geen belastingadvies, alleen juridische procedures in al hun variatie: bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het belastingrecht. Zij helpen hun cliënten bij problemen met belastingheffing, invorderingfiscale boetes en fiscaal strafrecht, de zogenaamde FIOD-zaken. Zie de blokken hieronder voor een volledige opsomming van onze specialisaties.


Specialismen
 • Belastingcontrole (boekenonderzoek)

  Belastingcontrole Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een controle van de Belastingdienst De Belastingdienst controleert op verschillende manieren. Zo kan de inspecteur een boekenonderzoek...
  lees verder
 • (Bestuurders-)aansprakelijkheid

  Bestuurdersaansprakelijkheid Als (ex-)bestuurder van een BV, als vennoot van een VOF of als maat van een maatschap kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde (belasting)schulden van de onderneming Dit gaat vaak om grote bedragen, en dus kunnen de gevolgen groot zijn. De Belastingdienst heeft...
  lees verder
 • Bezwaar en beroep

  KLOPT DE AANSLAG? ZIJN DE REGELS NAGELEEFD? Als u het met een belastingaanslag niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst Als u het in de bezwaarfase vervolgens niet eens kunt worden met de inspecteur, dan heeft u het...
  lees verder
 • Btw (carrousel)fraude

  Een veel voorkomende vorm van fraude is de zogenoemde btw (carrousel)fraude Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer lopen de lidstaten van de Europese Unie...
  lees verder
 • Civiele procedures

  Verzet, beslag & kort geding  Wanneer u te maken heeft met de fiscus gelden in principe de regels van het belastingrecht en komt u in een rechtszaak bij de fiscale (bestuurs)rechter Soms komt toch de civiele rechter -  ook wel burgerlijke rechter genoemd - om de hoek kijken...
  lees verder
 • Douanezaken

  1    Douane procedures De ervaring leert dat de douane zich formeel kan opstellen....
  lees verder
 • Faillissementsfraude

  FAILLISSEMENTSFRAUDE: GROTE IMPACT Een faillissement heeft in de regel een grote impact Niet in de laatste plaats voor de gefailleerde die tekst en uitleg dient te geven aan de curator....
  lees verder
 • Fiscale boetes

  Het boeterecht: complex en vol risico's Als de inspecteur de aangifte corrigeert kan hij naast de belastingaanslag een fiscale boete opleggen Daarnaast kan een fiscale boete aan de orde komen als niet is voldaan aan één of meer...
  lees verder
 • Fiscale procedures (formeel)

  Regels, regels, regels .. Het formele belastingrecht bestaat uit regels over hoe een belastingschuld wordt vastgesteld en...
  lees verder
 • Informatiebeschikking

  Als de inspecteur van de Belastingdienst u verzoekt informatie te verstrekken of documenten te overleggen, en u niet gelijk aan dit verzoek voldoet, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen In de informatiebeschikking staat welke informatie van u wordt verlangd. Een informatiebeschikking...
  lees verder
 • Inkeer

  Actueel Nieuwsberichten over het onderwerp inkeer vindt u onder aan deze pagina Daar leest u meer over de volgende onderwerpen: Nieuw zwartspaardersbeleid openbaar...
  lees verder
 • Fiscaal strafrecht (FIOD)

  Strafrecht in belastingzaken: grote gevolgen Bij een vermoeden van belastingfraude kunt u strafrechtelijk worden vervolgd De FIOD doet het opsporingsonderzoek. Mogelijk krijgt u een boete, een strafbeschikking of - in het...
  lees verder
 • Invordering

  De vele wapens van de fiscus Wanneer een belastingaanslag kan worden opgelegd en hoe deze moet worden betaald, wordt grotendeels geregeld door het belastingrecht De incassokant is geregeld in de Invorderingswet. Het kan ook voorkomen dat de fiscus – of u...
  lees verder
 • Ontnemingsmaatregelen ('pluk-ze')

  Raakt u alles kwijt? Onder andere op grond van de zogeheten 'Pluk ze'-wetgeving kan de overheid allerlei ontnemingsmaatregelen nemen Vermogen waarvan justitie meent dat dit ‘criminele winsten’ zijn, kan zo worden...
  lees verder
 • Wat doen wij niet?

  Belastingadvies De advocaten van Jaeger zijn geen belastingadviseurs Wij houden ons alleen bezig met het voeren van procedures. Toevoeging In principe verrichten wij...
  lees verder

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op