Speelt het hebben van een vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte?

Tijdschrift voor onderneming & strafrecht in praktijk, nr. 2 | 2015-29

Een belastingplichtige dient de belastingaangifte ‘duidelijk, stellig en zonder voorbehoud’ in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruikmaken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen standpunt dient dan, gelet op de stand van de juridische en de heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar te zijn dat een belastingplichtige redelijkerwijs kan menen juist te handelen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag of het voeren van vooroverleg een rol speelt bij het hebben van een pleitbare standpunt.

[Download artikel]

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur