Stelling van inspecteur dat niet aan verplichtingen van artikel 52 van de algemene wet inzake rijksbelastingen is voldaan hoort thuis in een procedure over een informatiebeschikking.

Een cliënt van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma en Nick van den Hoek heeft een boekenonderzoek gehad, waarna de inspecteur stelde dat er meer loon was uitbetaald dan was aangegeven in de aangiften loonheffingen. De inspecteur besluit hierop een naheffingsaanslag met boete op te leggen. De rechtbank is vervolgens van oordeel dat inspecteur er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er zwarte lonen zijn uitbetaald en vernietigt daarom de naheffingsaanslag, de rentebeschikking en de boete.

Benieuwd naar de uitspraak? Bekijk de uitspraak hier.

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur