Kennisbank

Alle pagina's gelinkt aan "doelmatige procesgang"

Onverklaarbare bankstortingen vormen belaste inkomsten

In art. 8:58, lid 1, Awb is bepaald dat partijen de bevoegdheid hebben om tot tien dagen voor de zitting nadere stukken in te dienen. Dat betekent dat op de elfde dag vóór de zitting eventuele nadere ....


Lees verder

Schatting KB-Lux saldo bij weigeraar

Hof Amsterdam heeft op 2 juli 2009 (NTFR 2009/1549) wat de inkomstenbelasting betreft en op 26 november 2009 (NTFR 2009/2702) wat de vermogensbelasting betreft in zeer uitgebreide bewoordingen een oor....


Lees verder