Kennisbank

Alle pagina's gelinkt aan "redelijkerwijs kunnen bijdragen"

Aanbod getuigenbewijs correct behandeld door het hof

Op grond van art. 8:60, lid 4, Awb kunnen partijen getuigen meebrengen of (bij aangetekende brief of deurwaardersexploot) oproepen, mits daarvan uiterlijk een week voorafgaande aan de zitting aan de r....


Lees verder