Verzoek om teruggave van het in beslag genomen geldbedrag door de Belastingdienst

mr. drs. Wiebe de Vries verzoekt namens zijn cliënt om teruggave van een onder de Ontvanger van de Belastingdienst in beslag genomen geldbedrag.

Het beslag is gelegd op verzoek van de Italiaanse autoriteiten in een speciale procedure die Nederland niet kent, maar die in Italië in het leven is geroepen als anti-maffia wetgeving. In zijn arrest van 3 september 2013 (ECLI:NL:HR:2013:586) heeft de Hoge Raad bepaald dat aan een rechtshulpverzoek als het onderhavige het Witwasverdrag ten grondslag ligt. Naar het oordeel van de rechtbank kan de grondslag van het verzoek naar Nederlands recht worden vertaald naar de strafbepalingen van artikel 140 Sr en 11a Opiumwet (deelname aan een criminele organisatie, al dan niet in relatie tot de Opiumwet). De inbeslagneming is naar Nederlands recht eveneens toegestaan. Het klaagschrift is ongegrond. Een pandhouder verzoekt eveneens om teruggave, nu zij pas op de hoogte raakte van het beslag nadat het pandrecht was geregistreerd. De pandhouder komt geen geslaagd beroep toe op artikel 453a lid 2 Rv.

Benieuwd naar de uitspraak? Lees deze hier.

Stuur een reactie naar de auteur