Zwartspaarder heeft nog wel mogelijkheden bij inkeerregeling

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat Zwitserland aanvullende informatie gaat delen over Nederlanders die een bankrekening aanhouden bij de UBS-bank te Zwitserland. De Nederlandse fiscus heeft Zwitserland verzocht om namen en banksaldi uit de periode 2010-2015 te verstrekken. Eerder werden al via Duitsland gegevens verstrekt over de jaren 2006 en 2008.

Hierop vermeldde het FD dat spijtoptanten geen gebruik meer kunnen maken van de ‘inkeerregeling’, nu de regeling in 2018 werd afgeschaft. Dit klopt niet.

Per 2018 werd slechts een beperking van de inkeerregeling doorgevoerd voor buitenlands box 3 vermogen. Deze hield in dat in die gevallen niet meer werd gegarandeerd dat na een vrijwillige melding geen strafzaak kon volgen, maar dat gold alleen voor aangiften die ná 1 januari 2018 werden ingediend.

Met ingang van 2020 zijn nadere beperkingen doorgevoerd waardoor strafrechtelijke vrijwaring ook werd afgeschaft voor inkeren ter zake van binnenlands box 3-vermogen en inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 (aandelen). Sindsdien geldt afschaffing van strafrechtelijke vrijwaring voor alle aangiften (over box 2 en box 3) voorafgaand aan vrijwillige melding.

Een melding kan wel nog steeds op vrijwillige basis worden gedaan: dat geldt dan als ‘omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete’. Het ‘Valentijnsmemo’ van 14 februari 2020 omschrijft wat die matiging in verschillende gevallen inhoudt.

Wat nog steeds geldt is de fiscale inkeerregeling voor box 1 (inkomen uit werk & woning) en voor andere aanslagbelastingen, zoals de schenk- en erfbelasting. Voor aangiftebelastingen zoals omzetbelasting en loonbelasting is, buiten de wet om, in het beleid geregeld dat vrijwillige verbetering mogelijk is. De strafrechtelijke tegenhanger geldt daarnaast ook volledig voor al deze belastingen.

Gepubliceerd in: Het Financiële Dagblad

Dit bericht werd geplaatst in: Inkeerregeling

Stuur een reactie naar de auteur