Kennisbank

Schorsing van aanslagen en de gevolgen voor de invordering

In de praktijk komen steeds vaker geschillen voor met ontvangers die niet bereid zijn onvoorwaardelijk uitstel te verlenen voor de betaling van aanslagen. De enige mogelijkheid die de belastingplichti....


Lees verder

Derdenonderzoeken en rechtsbescherming

Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2011/08 Per 1 juli is de initiatiefwet van Dezentjé Hamming en Groot in werking getreden. Verwacht mag worden dat de rechtsbescherming die deze wet introduceer....


Lees verder
Filter contentdatabase