Langdurige btw-fraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern; geen straf (1)

NLF 2023/2819, Hof Den Haag, 20 november 2023

In deze strafzaak acht Hof Den Haag bewezen dat acht verdachten gedurende een periode van ongeveer zeven jaar voor een aanzienlijk bedrag belastingfraude pleegden. In dat verband vormden de verdachten een criminele organisatie. De verdachten pleegden belastingfraude door hun omzet af te romen, om met dat geld een deel van het loon van het personeel zwart uit te betalen. Dit zijn feiten waarvoor in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Daar ziet het Hof echter van af vanwege de volgende omstandigheden: een ernstige privacyschending en schending van de geheimhoudingsplicht door het OM (in verband met een documentaire) waardoor de verdachten (reputatie)schade hebben geleden; de verdachten hebben de belastingschuld die door de bewezen verklaarde gedragingen is ontstaan voldaan en hebben een bestuurlijke boete betaald; de ten gevolge van de strafzaak gestarte Bibob-procedures (een (preventief) bestuursrechtelijk instrument, waaronder een intrekking van een afgegeven vergunning) en de overschrijding van de redelijke termijn.

Stuur een reactie naar de auteur