Marloes Lammers

  
advocaat-belastingkundige (partner)
"Feitenkennis en strategisch inzicht"

Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (1979) studeerde fiscale economie en daarna fiscaal recht. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Tilburg was zij werkzaam bij de belastingkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het team belastingrecht van de rechtbank Breda. Sinds 2006 heeft zij binnen de niche van de fiscale advocatuur haar naam gevestigd. Als gerenommeerd advocaat-belastingkundige publiceert zij regelmatig in vooraanstaande vaktijdschriften, veelal over het formeel belastingrecht.  

Marloes staat cliënten bij als de belastingdienst boekenonderzoek doet. Zij voert de daaruit voortvloeiende procedures, ook als fiscale zaken leiden tot een strafzaak. Zij heeft diepgaande kennis van het bewijsrecht en het boeterecht. Daarnaast is zij binnen ons kantoor de specialist in civiele procedures tegen de belastingdienst. Ook de reguliere media weten Marloes Lammers als specialist te vinden als zij meer informatie willen over deze eerdergenoemde ondewerpoen.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
 • Docent formeel belastingrecht, Universiteit van Amsterdam (voor actuele data zie Cursusagenda):
 • Medeauteur Jurisprudentie Formeel belastingrecht 2015/2016, 2016/2017, Boom Juridische uitgevers 
 • Medeauteur Jurisprudentie Casuïstiek formeel belastingrecht, Boom fiscale casuïstiek
 • Auteur voor NDFR Formeel belastingrecht, onderdeel fiscaal procesrecht
 • Annotator voor NTFR Formeel belastingrecht
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
 • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
 • Lid Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Lid Nederlandse Juristenvereniging
 • Lid Vereniging voor Fiscale Mediation
Marloes Lammers
Een cliënt over Marloes:

Beschikkingen, aanslagen, regelgeving, processtukken … Marloes ontrafelde het woud waarin ik verstrikt was geraakt. Met enorme feitenkennis en strategisch inzicht zette Marloes haar tanden in de zaak. Na eerst nauwkeurig de te bewandelen weg te hebben uitgestippeld, ging zij doelgericht af op het eindresultaat. En met succes! Ik kon het hele proces goed volgen door haar heldere manier van communiceren.

Blog berichten van Marloes Lammers

Is het in fiscale zaken horen van de anonieme getuige mogelijk of toch niet?29 January 2018
In de ‘tipgeverszaak’ leek de Hoge Raad ruimte te bieden om in een fiscale zaak een getuige (de tipgever) op anonieme basis te horen. Ik gebruik met opzet het woord ‘leek’ omdat de Hoge Raad...
Bekijk bericht
Bestuurdersaansprakelijkheid:1+1=2 of toch niet?25 October 2017
Het leven van een bestuurder van een B.V. of een N.V. gaat niet altijd over rozen. Verkeert de vennootschap in financiële problemen en kan daardoor de loon- en/of omzetbelasting niet worden betaald,...
Bekijk bericht
De belastingadviseur als klikspaan?29 June 2017
Wie kent het versje niet: Klikspaan, halve maan, jij mag niet door mijn straatje gaan, hondje zal je bijten, poesje zal je krabbelen, dat krijg je van al dat babbelen? De positie van de...
Bekijk bericht

artikelen van Marloes Lammers

Nieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af 1 juni 2018
Nieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af Artikel van Bart Nieveld op ftm.nl Grensoverschrijdende btw-fraude kost de EU zo’n 50 miljard euro per jaar. Om dat enorme gat te dichten, stelt de...
Lees meer »
Controle door de belasting: hoe werkt dat?26 april 2018
Controle door de belasting: hoe werkt dat? Iedere ondernemer krijgt waarschijnlijk een keer te maken met een belastingcontrole. Wat houdt dit in en wat moet je doen? Een interview met fiscaal...
Lees meer »
Biedt de informatiebeschikking de beoogde rechtsbescherming? 1 maart 2016
Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking ex art. 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) in het leven geroepen. Deze beschikking zou ervoor moeten zorgen dat een belastingplichtige...
Lees meer »

commentaren van Marloes Lammers

Hof geeft BPM-gemachtigde waarschuwing na ongepast taalgebruik19 april 2018
In deze BPM-zaak heeft het hof de gemachtigde van belanghebbende tijdens de eerste zitting voorgehouden dat het zich ernstig stoort aan diens taalgebruik in de stukken van het geding. Het hof verwacht...
Lees meer »
Hoge Raad oordeelt dat brief van de werkgever kwalificeert als bezwaarschrift én als mededeling einde sectorindeling16 februari 2018
In juni 2015 is een beschikking sectorindeling afgegeven waarin de werkgever is ingedeeld in sector 33 (Horeca algemeen). Naar aanleiding van een onderzoek van het Bedrijfspensioenfonds Horeca en...
Lees meer »
Brief Belastingdienst over verwerkingswijze betaling en vermelding van de nog verschuldigde invorderingsrente is een beschikking in de zin van art. 1:3 Awb 8 december 2017
Belanghebbende heeft de navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2012, de boetebeschikking bij deze navorderingaanslag en de beschikking heffingsrente in termijnen betaald. Na...
Lees meer »

uitspraken van Marloes Lammers

Bezwaar en beroep tegen aanslagen en beschikkingen-beroep gegrond, uitspraken op bezwaar vernietigd en vermindering diverse aanslagen
Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. M.H.W.N. Lammers hebben namens cliënt bezwaar en beroep ingediend tegen een reeks vermelde aanslagen en beschikkingen. De rechtbank heeft bepaald dat bij de opgelegde aanslagen waarin sprake is van omkering van de bewijslast de inspecteur onvoldoende concreet heeft gemaakt dat sprake is van een redelijke schatting. De inspecteur heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld, wij zijn hem incidenteel gevolgd.
bekijk uitspraak

Tweets van Marloes Lammers

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie