Marloes Lammers

  
advocaat-belastingkundige (partner)
"Feitenkennis en strategisch inzicht"

Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (1979) studeerde fiscale economie en daarna fiscaal recht. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Tilburg was zij werkzaam bij de belastingkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het team belastingrecht van de rechtbank Breda. Sinds 2006 heeft zij binnen de niche van de fiscale advocatuur haar naam gevestigd. Als gerenommeerd advocaat-belastingkundige publiceert zij regelmatig in vooraanstaande vaktijdschriften, veelal over het formeel belastingrecht.  

Marloes staat cliënten bij als de belastingdienst boekenonderzoek doet. Zij voert de daaruit voortvloeiende procedures, ook als fiscale zaken leiden tot een strafzaak. Zij heeft diepgaande kennis van het bewijsrecht en het boeterecht. Daarnaast is zij binnen ons kantoor de specialist in civiele procedures tegen de belastingdienst. Ook de reguliere media weten Marloes Lammers als specialist te vinden als zij meer informatie willen over deze eerdergenoemde ondewerpoen.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
  • Docent formeel belastingrecht, Universiteit van Amsterdam (voor actuele data zie Cursusagenda):
  • Medeauteur Jurisprudentie Formeel belastingrecht 2015/2016, 2016/2017, Boom Juridische uitgevers 
  • Medeauteur Jurisprudentie Casuïstiek formeel belastingrecht, Boom fiscale casuïstiek
  • Auteur voor NDFR Formeel belastingrecht, onderdeel fiscaal procesrecht
  • Annotator voor NTFR Formeel belastingrecht
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Lid Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
  • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
  • Lid Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Lid Nederlandse Juristenvereniging
Marloes Lammers
Een cliënt over Marloes:

Beschikkingen, aanslagen, regelgeving, processtukken … Marloes ontrafelde het woud waarin ik verstrikt was geraakt. Met enorme feitenkennis en strategisch inzicht zette Marloes haar tanden in de zaak. Na eerst nauwkeurig de te bewandelen weg te hebben uitgestippeld, ging zij doelgericht af op het eindresultaat. En met succes! Ik kon het hele proces goed volgen door haar heldere manier van communiceren.

Blog berichten van Marloes Lammers

De belastingadviseur als klikspaan? 29 June 2017
Wie kent het versje niet: Klikspaan, halve maan, jij mag niet door mijn straatje gaan, hondje zal je bijten, poesje zal je krabbelen, dat krijg je van al dat babbelen? De positie van de...
Bekijk bericht
Herstel rechtsbescherming bij Europese informatie-uitwisseling 23 May 2017
Om belastingontduiking tegen te gaan, leek lange tijd alles geoorloofd. Is het noodzakelijk om gegevens tussen Belastingdiensten uit te wisselen om het tegengaan van belastingontduiking mogelijk te...
Bekijk bericht
Valt het doek voor de zwartspaarder? 4 April 2017
Het nieuws, nationaal en internationaal, is weer druk in de weer met personen die een buitenlandse bankrekening hebben (gehad). Zo bleek vorige week dat de FIOD invallen heeft gedaan met betrekking...
Bekijk bericht

artikelen van Marloes Lammers

Biedt de informatiebeschikking de beoogde rechtsbescherming? 1 maart 2016
Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking ex art. 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) in het leven geroepen. Deze beschikking zou ervoor moeten zorgen dat een belastingplichtige...
Bekijk PDF
Is de informatie-uitwisseling door de inspecteur 'Smaranda Bara'-proof? 1 februari 2016
De Nederlandse Belastingdienst wisselt op grote schaal informatie uit met andere (overheids)instanties. Het HvJ EU heeft recentelijk bepaald dat informatie-uitwisseling is toegestaan, mits daarvoor...
Bekijk PDF
Speelt het hebben van vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte? 2 april 2015
Een belastingplichtige dient de belastingaangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruik maken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen...
Bekijk PDF

commentaren van Marloes Lammers

Vergrijpboete overdrachtsbelasting voor aannemers-bv vanwege wederinkoop-constructie is terecht 14 maart 2017
Deze zaak hangt samen met Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2017, nr. 16/00123, NTFR 2017/1054. In die zaak ging het over de vraag of aan de schilder een vergrijpboete kon worden opgelegd. In deze zaak...
Bekijk PDF
Schilder mocht vertrouwen op notaris: vergrijpboete wegens 'een constructie' met onroerende zaken vernietigd 14 maart 2017
Op grond van art. 67f AWR kan een vergrijpboete worden opgelegd in verband met tekortkomingen in de nakoming van de betalingsverplichting. Dit feit moet goed worden onderscheiden van het opzettelijk...
Bekijk PDF
Informatiebeschikkingen deels vernietigd 7 februari 2017
Het eerste geschilpunt ziet op de vraag of een informatiebeschikking gedeeltelijk kan vervallen. De belastingplichtige stelde zich op het standpunt dat de informatiebeschikkingen van rechtswege zijn...
Bekijk PDF

uitspraken van Marloes Lammers

Bezwaar en beroep tegen aanslagen en beschikkingen-beroep gegrond, uitspraken op bezwaar vernietigd en vermindering diverse aanslagen
Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. M.H.W.N. Lammers hebben namens cliënt bezwaar en beroep ingediend tegen een reeks vermelde aanslagen en beschikkingen. De rechtbank heeft bepaald dat bij de opgelegde aanslagen waarin sprake is van omkering van de bewijslast de inspecteur onvoldoende concreet heeft gemaakt dat sprake is van een redelijke schatting. De inspecteur heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld, wij zijn hem incidenteel gevolgd.
bekijk uitspraak

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op