Marloes Lammers

  
advocaat-belastingkundige (partner)
"Feitenkennis en strategisch inzicht"

Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (1979) studeerde fiscale economie en daarna fiscaal recht. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Tilburg was zij werkzaam bij de belastingkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het team belastingrecht van de rechtbank Breda. Sinds 2006 heeft zij binnen de niche van de fiscale advocatuur haar naam gevestigd. Als gerenommeerd advocaat-belastingkundige publiceert zij regelmatig in vooraanstaande vaktijdschriften, veelal over het formeel belastingrecht.  

Marloes staat cliënten bij als de belastingdienst boekenonderzoek doet. Zij voert de daaruit voortvloeiende procedures, ook als fiscale zaken leiden tot een strafzaak. Zij heeft diepgaande kennis van het bewijsrecht en het boeterecht. Daarnaast is zij binnen ons kantoor de specialist in civiele procedures tegen de belastingdienst. Ook de reguliere media weten Marloes Lammers als specialist te vinden als zij meer informatie willen over deze eerdergenoemde ondewerpoen.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
 • Docent formeel belastingrecht, Universiteit van Amsterdam (voor actuele data zie Cursusagenda):
 • Medeauteur Jurisprudentie Formeel belastingrecht 2015/2016, 2016/2017, Boom Juridische uitgevers 
 • Medeauteur Jurisprudentie Casuïstiek formeel belastingrecht, Boom fiscale casuïstiek
 • Auteur voor NDFR Formeel belastingrecht, onderdeel fiscaal procesrecht
 • Annotator voor NTFR Formeel belastingrecht
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
 • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
 • Lid Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Lid Nederlandse Juristenvereniging
 • Lid Vereniging voor Fiscale Mediation
Marloes Lammers
Een cliënt over Marloes:

Beschikkingen, aanslagen, regelgeving, processtukken … Marloes ontrafelde het woud waarin ik verstrikt was geraakt. Met enorme feitenkennis en strategisch inzicht zette Marloes haar tanden in de zaak. Na eerst nauwkeurig de te bewandelen weg te hebben uitgestippeld, ging zij doelgericht af op het eindresultaat. En met succes! Ik kon het hele proces goed volgen door haar heldere manier van communiceren.

Blog berichten van Marloes Lammers

Is het in fiscale zaken horen van de anonieme getuige mogelijk of toch niet?29 January 2018
In de ‘tipgeverszaak’ leek de Hoge Raad ruimte te bieden om in een fiscale zaak een getuige (de tipgever) op anonieme basis te horen. Ik gebruik met opzet het woord ‘leek’ omdat de Hoge Raad...
Bekijk bericht
Bestuurdersaansprakelijkheid:1+1=2 of toch niet?25 October 2017
Het leven van een bestuurder van een B.V. of een N.V. gaat niet altijd over rozen. Verkeert de vennootschap in financiële problemen en kan daardoor de loon- en/of omzetbelasting niet worden betaald,...
Bekijk bericht
De belastingadviseur als klikspaan?29 June 2017
Wie kent het versje niet: Klikspaan, halve maan, jij mag niet door mijn straatje gaan, hondje zal je bijten, poesje zal je krabbelen, dat krijg je van al dat babbelen? De positie van de...
Bekijk bericht

artikelen van Marloes Lammers

Biedt de informatiebeschikking de beoogde rechtsbescherming? 1 maart 2016
Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking ex art. 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) in het leven geroepen. Deze beschikking zou ervoor moeten zorgen dat een belastingplichtige...
Lees meer »
Is de informatie-uitwisseling door de inspecteur 'Smaranda Bara'-proof? 1 februari 2016
De Nederlandse Belastingdienst wisselt op grote schaal informatie uit met andere (overheids)instanties. Het HvJ EU heeft recentelijk bepaald dat informatie-uitwisseling is toegestaan, mits daarvoor...
Lees meer »
Speelt het hebben van vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte? 2 april 2015
Een belastingplichtige dient de belastingaangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruik maken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen...
Lees meer »

commentaren van Marloes Lammers

Belanghebbende geeft geen afdoende verklaring voor financiering hoog uitgavenpatroon 7 september 2017
De inspecteur heeft aan belanghebbende aanslagen IB/PVV opgelegd. Reden daarvoor is onder meer dat belanghebbende sinds 2005 zichtbare uitgaven heeft gedaan van meer dan € 1,6 miljoen zonder dat er...
Lees meer »
Niet duidelijk waarop de 'ingebrekestelling' betrekking heeft17 augustus 2017
Belanghebbende heeft bij drie overboekingen in november 2014 en januari 2015 van de verschuldigde motorrijtuigenbelasting de tekst ‘hierbij maak ik bezwaar’ toegevoegd. Bij brief van 24 maart 2016...
Lees meer »
Gemeente Den Haag weigert kennelijk om op het langs elektronische weg ingediende bezwaar-schrift te beslissen11 augustus 2017
Belanghebbende maakt langs elektronische weg (per e-mail) bezwaar tegen de aan hem opgelegde naheffingsaanslag in de parkeerbelastingen. In plaats van dit bezwaarschrift in behandeling te nemen,...
Lees meer »

uitspraken van Marloes Lammers

Bezwaar en beroep tegen aanslagen en beschikkingen-beroep gegrond, uitspraken op bezwaar vernietigd en vermindering diverse aanslagen
Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. M.H.W.N. Lammers hebben namens cliënt bezwaar en beroep ingediend tegen een reeks vermelde aanslagen en beschikkingen. De rechtbank heeft bepaald dat bij de opgelegde aanslagen waarin sprake is van omkering van de bewijslast de inspecteur onvoldoende concreet heeft gemaakt dat sprake is van een redelijke schatting. De inspecteur heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld, wij zijn hem incidenteel gevolgd.
bekijk uitspraak

Tweets van Marloes Lammers

Marloes Lammers
RT @JaegerAdvocaten: Fiscus: “U woont in Nederland, betalen!” - Jaeger Advocaten https://t.co/KVG0w8GkFx
Marloes Lammers
RT @JaegerAdvocaten: #Belastingdienst verhaalt schade bij trustkantoor: Tradman en bestuurders #aansprakelijk voor misgelopen belasting. Ee…
Marloes Lammers
Is het in #fiscale zaken horen van de anonieme #getuige mogelijk of toch niet? https://t.co/t3lPkC0BTv

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op