nl-NLen-GB

Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

advocaat-belastingkundige (partner)
"Hard maar fair"

Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma (1980) studeerde fiscaal recht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds haar beëdiging als advocaat-belastingkundige in 2005 heeft zij binnen ons vakgebied een gedegen reputatie opgebouwd. Vanessa kent het fiscale recht grondig, maakt altijd een goed onderbouwde inschatting van kansen en risico’s en staat bekend als hard maar fair. Haar goede naam vertaalt zich mede in bestuurs- en commissielidmaatschappen binnen de brancheorganisaties van ons vakgebied. 

Vanessa beheerst het vak van de fiscale advocatuur in de totale breedte. Zij staat cliënten bij op het terrein van het formele belastingrecht en fiscale boetes. Daarnaast voert zij veel procedures in het fiscaal en financieel-economisch strafrecht. Vanessa treedt daarnaast vaak op als specialist in de media als het gaat over inkeren en de inkeerregeling. 

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma
Een cliënt over Vanessa:

Het geschil dat ik met de belastingdienst en de FIOD had, was ongelofelijk ingewikkeld. Ik voelde dat mij onrecht werd aangedaan en de zaak groeide mij totaal boven het hoofd. Vanessa zorgde voor overzicht en inzicht in de wirwar van procedures. Zij liet mij zien wat er mogelijk is en wat niet, en was eerlijk over de kansen. In de voor mij onoverzichtelijke chaos van feiten lichtte zij de relevante eruit. Met het heldere overzicht dat zij mij gaf, konden we verder. Doordat ik wist wat mij ongeveer te wachten stond en doordat ik vertrouwen had in haar aanpak, maakte ik mij minder zorgen over de afloop van het geschil en kon ik mij gewoon weer bezighouden met mijn eigen werk.

Blog berichten van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Wanneer mag je zwijgen op vragen van de Belastingdienst?29 oktober 2020
Als de inspecteur van de Belastingdienst vragen stelt, is een belastingplichtige op grond van de wet in principe verplicht te antwoorden. Maar in het kader van strafvervolging hoeft een verdachte...
Bekijk bericht
Mag de Belastingdienst navorderen als een boekenonderzoek is genegeerd? 4 juni 2020
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde recent over een interessante kwestie. Wel vaker worden in lopende boekenonderzoeken aanslagen opgelegd, omdat niet goed in de systemen stond dat het...
Bekijk bericht
Omkering bewijslast (niet) voor de boete12 maart 2020
Als vast komt te staan dat een belastingaangifte aanzienlijk te laag is ingediend, geldt de zogenoemde omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent een inbreuk op het uitgangspunt dat de...
Bekijk bericht

artikelen van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Zwartspaarder heeft nog wel mogelijkheden bij inkeerregeling20 augustus 2020
Per 2018 werd slechts een beperking van de inkeerregeling doorgevoerd voor buitenlands box 3 vermogen. Een melding kan wel nog steeds op vrijwillige basis worden gedaan: dat geldt dan als...
Lees meer »
Corona biedt fiscale proceskansen22 april 2020
Deze tijden van corona bieden de ruimte om royaler om te gaan met mogelijkheden en alternatieven die er nog niet leken te zijn. Wel is het aanbevelenswaardig dat waar hobbels kunnen worden weggenomen...
Lees meer »
Hakbijleffect inperking inkeerregeling per 2020 kan de bedoeling niet zijn31 oktober 2019
Als de belastingplannen niet meer wijzigen, wordt per 2020 een verstrekkende inperking van de zogeheten inkeerregeling doorgevoerd. Die gaat veel verder dan die per 2018, waarbij de regeling werd...
Bekijk PDF

commentaren van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Verdedigingsbeginsel niet geschonden nu bij dreigende verjaring omzetbelastingschuld belanghebbende drie dagen is gegund om te reageren26 juni 2020
Een dreigende verjaring van de heffing van omzetbelasting kan een rechtvaardiging zijn om de belanghebbende niet te horen of om de termijn voor reactie tot het minimum te bekorten. In dit geval heeft...
Lees meer »
Negeren blokkeringsmelding wegens boekenonderzoek is een beoordelingsfout21 mei 2020
In deze uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant spelen twee interessante vraagstukken die ik zal belichten: was er sprake van kwade trouw, en zo nee, kon alsnog worden nagevorderd op grond van...
Lees meer »
Inspecteur maakt met gegevens uit 2020 buitenlands vermogen in 2003 en 2004 niet aannemelijk 9 april 2020
Na een groepsverzoek aan de Zwitserse autoriteiten is gebleken dat belanghebbende en/of zijn partner gerechtigd is/zijn geweest tot een bankrekening bij de UBS-bank in Zwitserland. De inspecteur heeft...
Lees meer »

uitspraken van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Stelling van inspecteur dat niet aan verplichtingen van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is voldaan hoort thuis in een procedure over een informatiebeschikking.
Een cliënt van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma en Nick van den Hoek heeft een boekenonderzoek gehad, waarna de inspecteur stelde dat er meer loon was uitbetaald dan was aangegeven in de aangiften loonheffingen. De inspecteur besluit hierop een naheffingsaanslag met boete op te leggen. De rechtbank is vervolgens van oordeel dat inspecteur er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er zwarte lonen zijn uitbetaald en vernietigt daarom de naheffingsaanslag, de rentebeschikking en de boete.
bekijk uitspraak
Vordering tot ontneming - oud voordeel door witwassen levert niet (ook) nieuw voordeel op- wederrechtelijk verkregen voordeel nihil
De cliënt van Mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma is een ontnemingsvordering ten laste gelegd op basis van een ‘fiscale nadeelsberekening’. De officier zou mogen ontnemen op basis van witwassen maar er moet dan wel voordeel zijn verkregen door dit witwassen. Op het standpunt van het OM dat het gehele witgewassen voordeel kan worden ontnomen overweegt de rechtbank dat een voorwerp van witwassen nog geen voordeel is.
bekijk uitspraak
Aanhouding wegens detentie in buitenland- uitspraak in hoofdzaak volgt
Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma pleit voor haar cliënt voor aanhouding van de zaak tot dat hij zelf bij de zitting aanwezig kan zijn (cliënt verwacht een deel van zijn buitenlandse straf hier uit te kunnen zitten door overplaatsing). De rechtbank schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd en houdt de zaak aan zo dat verdachte gebruik zal kunnen maken van zijn aanwezigheidsrecht.
bekijk uitspraak
Geen omkering bewijslast over Nederlandse herkomst inkomsten marktkoopman
Mr. Huygen van Dyck-Jagersma staat een marktkoopman bij die na gebruik van de inkeerregeling door de inspecteur voor in het buitenland gestorte inkomsten wordt belast, omdat hij stelt dat dit inkomen in het buitenland is verdiend. De rechtbank oordeelt echter dat de inspecteur eerst moet aantonen dat er sprake is van buitenlandse inkomsten, voordat hij met ‘omgekeerde bewijslast’ een aanslag mag opleggen. Omdat de fiscus dit echter niet aannemelijk kan maken moet de aanslag van tafel.
bekijk uitspraak

Tweets van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Vanessa Huygen
Blog van collega mr. Victor Langenburg: De kracht van 'nadere stukken'. Een nader stuk biedt de unieke mogelijkheid… https://t.co/pXbaTvUDun
Vanessa Huygen
Verlies niet uw fiscale procedure! In de blog ‘Bewijs in belastingzaken’ beantwoordt collega Carlijn van Dijk de be… https://t.co/rPJHhccMQz
Vanessa Huygen
'Informatieplicht Belastingdienst versus zwijgrecht in een strafzaak', blog Ilse Engwirda en mijzelf. Wanneer houdt… https://t.co/Xf1vRxyvCK

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie