Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

  
advocaat-belastingkundige (partner)
"Hard maar fair"

Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma (1980) studeerde fiscaal recht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds haar beëdiging als advocaat-belastingkundige in 2005 heeft zij binnen ons vakgebied een gedegen reputatie opgebouwd. Vanessa kent het fiscale recht grondig, maakt altijd een goed onderbouwde inschatting van kansen en risico’s en staat bekend als hard maar fair. Haar goede naam vertaalt zich mede in bestuurs- en commissielidmaatschappen binnen de brancheorganisaties van ons vakgebied. 

Vanessa beheerst het vak van de fiscale advocatuur in de totale breedte. Zij staat cliënten bij op het terrein van het formele belastingrecht en fiscale boetes. Daarnaast voert zij veel procedures in het fiscaal en financieel-economisch strafrecht. Vanessa treedt daarnaast vaak op als specialist in de media als het gaat over inkeren en de inkeerregeling.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
  • Secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen
  • Lid van de NOvA Adviescommissie belastingrecht
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Annotator voor NTFR Formeel belastingrecht
  • Lid Nederlands-Vlaams Vereniging voor Strafrecht
  • Docent Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude (Bijzonder Strafrecht / Faillisementsfraude)  https://www.faillissements-fraude.nl/2018-1/
Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma
Een cliënt over Vanessa:

Het geschil dat ik met de belastingdienst en de FIOD had, was ongelofelijk ingewikkeld. Ik voelde dat mij onrecht werd aangedaan en de zaak groeide mij totaal boven het hoofd. Vanessa zorgde voor overzicht en inzicht in de wirwar van procedures. Zij liet mij zien wat er mogelijk is en wat niet, en was eerlijk over de kansen. In de voor mij onoverzichtelijke chaos van feiten lichtte zij de relevante eruit. Met het heldere overzicht dat zij mij gaf, konden we verder. Doordat ik wist wat mij ongeveer te wachten stond en doordat ik vertrouwen had in haar aanpak, maakte ik mij minder zorgen over de afloop van het geschil en kon ik mij gewoon weer bezighouden met mijn eigen werk.

Blog berichten van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Dubbele bestraffing: een fiscale klap na 5 April 2018
Na een strafrechtelijke veroordeling kan de fiscus ook nog om de hoek komen kijken. Het resultaat daarvan kan zijn: dat begrijpt niemand. Enerzijds hoeven de fiscale rechter en strafrechter niet tot...
Bekijk bericht
Wat staat de zwartspaarder anno 2018 te wachten?24 January 2018
Per 1 januari van 2018 is de inkeerregeling voor zwartspaarders afgeschaft, voor nieuwe aangiften. Een deze dagen zal de eerste belastingaangifte worden ingediend waarvoor geen mogelijkheid meer...
Bekijk bericht
Wat als de fiscale bewijslast wordt omgekeerd? 4 December 2017
Als de Belastingdienst een belastingaanslag wil opleggen die afwijkt van wat er is aangegeven, is de hoofdregel dat de fiscus moet bewijzen dat er – bijvoorbeeld – meer inkomen is genoten. Daarop...
Bekijk bericht

artikelen van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Witwassen, ontneming & fiscale delicten anno 2016: de complicaties bij witwassen & ontneming van voordelen uit belastingfraude 1 september 2016
Ontneming van voordelen uit belastingfraude leidt niet zelden tot complicaties. Niet-betaalde belasting levert een voordeel uit misdrijf op dat op zijn beurt weer kan worden witgewassen. Anders dan...
Lees meer »
Edelweiss, binnenkort alweer overbodig; heeft de wetgever zijn hand overspeeld? 1 februari 2016
Sinds op 1 januari 2012 in art. 66, lid 3, SW 1956 de 'Edelweiss-regeling' werd ingevoerd, is daar veel over te doen geweest. Inmiddels hebben de eerste twee uitspraken over de terugwerkende kracht...
Lees meer »
Fiscaal medeplegen of medeplichtigheid: waar ligt de grens? 3 mei 2015
Medeplegen is ‘hot’ in het strafrecht. De grenzen tussen medeplegers en medeplichtigen zijn steeds meer vervaagd. Dit is niet alleen van belang voor het ‘gewone’ (commune) strafrecht of zelfs...
Lees meer »

commentaren van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Rechtsmiddel kan belanghebbende wel in betere positie brengen; geen factuur met omzetbelasting ter zake van parkeervergoeding29 maart 2018
Samenvatting Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Bij bezwaar heeft belanghebbende tevens verzocht aan hem ter zake van de parkeervergoeding een factuur met...
Lees meer »
Informatiebeschikking kan alleen betrekking hebben op gegevens van feitelijke aard20 oktober 2017
Belanghebbende en zijn broer zijn in 2009 ingekeerd met betrekking tot een door hen in België aangehouden bankrekening. Naar aanleiding van de aangifte IB 2009 heeft de inspecteur aan belanghebbende...
Lees meer »
Beroep van feitelijk parkeerder tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar onredelijk laat ingesteld 5 oktober 2017
Op een door belanghebbende geparkeerde auto is een naheffingsaanslagbiljet aangebracht. Y bv was op dat moment de houder van de auto. Belanghebbende heeft in juni 2015 bezwaar gemaakt tegen de...
Lees meer »

uitspraken van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Stelling van inspecteur dat niet aan verplichtingen van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is voldaan hoort thuis in een procedure over een informatiebeschikking.
Een cliënt van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma en Nick van den Hoek heeft een boekenonderzoek gehad, waarna de inspecteur stelde dat er meer loon was uitbetaald dan was aangegeven in de aangiften loonheffingen. De inspecteur besluit hierop een naheffingsaanslag met boete op te leggen. De rechtbank is vervolgens van oordeel dat inspecteur er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er zwarte lonen zijn uitbetaald en vernietigt daarom de naheffingsaanslag, de rentebeschikking en de boete.
bekijk uitspraak
Vordering tot ontneming - oud voordeel door witwassen levert niet (ook) nieuw voordeel op- wederrechtelijk verkregen voordeel nihil
De cliënt van Mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma is een ontnemingsvordering ten laste gelegd op basis van een ‘fiscale nadeelsberekening’. De officier zou mogen ontnemen op basis van witwassen maar er moet dan wel voordeel zijn verkregen door dit witwassen. Op het standpunt van het OM dat het gehele witgewassen voordeel kan worden ontnomen overweegt de rechtbank dat een voorwerp van witwassen nog geen voordeel is.
bekijk uitspraak
Aanhouding wegens detentie in buitenland- uitspraak in hoofdzaak volgt
Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma pleit voor haar cliënt voor aanhouding van de zaak tot dat hij zelf bij de zitting aanwezig kan zijn (cliënt verwacht een deel van zijn buitenlandse straf hier uit te kunnen zitten door overplaatsing). De rechtbank schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd en houdt de zaak aan zo dat verdachte gebruik zal kunnen maken van zijn aanwezigheidsrecht.
bekijk uitspraak
Geen omkering bewijslast over Nederlandse herkomst inkomsten marktkoopman
Mr. Huygen van Dyck-Jagersma staat een marktkoopman bij die na gebruik van de inkeerregeling door de inspecteur voor in het buitenland gestorte inkomsten wordt belast, omdat hij stelt dat dit inkomen in het buitenland is verdiend. De rechtbank oordeelt echter dat de inspecteur eerst moet aantonen dat er sprake is van buitenlandse inkomsten, voordat hij met ‘omgekeerde bewijslast’ een aanslag mag opleggen. Omdat de fiscus dit echter niet aannemelijk kan maken moet de aanslag van tafel.
bekijk uitspraak

Tweets van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Vanessa Huygen
Belastingverdragen niet bedoeld voor strafzaken https://t.co/CuR7aotbEw
Vanessa Huygen
De (belasting)wet is hard. Ook de termijn van zes weken om bezwaar te maken is keihard. Ziekte, afwezigheid of ande… https://t.co/DtxaMZdg88

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie