nl-NLen-GB

Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

advocaat-belastingkundige (partner)
"Hard maar fair"

Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma (1980) studeerde fiscaal recht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds haar beëdiging als advocaat-belastingkundige in 2005 heeft zij binnen ons vakgebied een gedegen reputatie opgebouwd. Vanessa kent het fiscale recht grondig, maakt altijd een goed onderbouwde inschatting van kansen en risico’s en staat bekend als hard maar fair. Haar goede naam vertaalt zich mede in bestuurs- en commissielidmaatschappen binnen de brancheorganisaties van ons vakgebied. 

Vanessa beheerst het vak van de fiscale advocatuur in de totale breedte. Zij staat cliënten bij op het terrein van het formele belastingrecht en fiscale boetes. Daarnaast voert zij veel procedures in het fiscaal en financieel-economisch strafrecht. Vanessa treedt daarnaast vaak op als specialist in de media als het gaat over inkeren en de inkeerregeling. 

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma
Een cliënt over Vanessa:

Het geschil dat ik met de belastingdienst en de FIOD had, was ongelofelijk ingewikkeld. Ik voelde dat mij onrecht werd aangedaan en de zaak groeide mij totaal boven het hoofd. Vanessa zorgde voor overzicht en inzicht in de wirwar van procedures. Zij liet mij zien wat er mogelijk is en wat niet, en was eerlijk over de kansen. In de voor mij onoverzichtelijke chaos van feiten lichtte zij de relevante eruit. Met het heldere overzicht dat zij mij gaf, konden we verder. Doordat ik wist wat mij ongeveer te wachten stond en doordat ik vertrouwen had in haar aanpak, maakte ik mij minder zorgen over de afloop van het geschil en kon ik mij gewoon weer bezighouden met mijn eigen werk.

Blog berichten van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Geen afroomboete in fiscale strafzaken 1 juli 2019
In zijn advies aan de Hoge Raad maakte de Advocaat-Generaal Bleichrodt zich sterk voor rechtsbescherming. Zijn conclusie luidde dat het ene middel – meer specifiek: een boete – niet kan worden...
Bekijk bericht
Vrijspraak belastingfraude bij twijfel over wetsuitleg26 maart 2019
Een primeur in de strafrechtspraak (bij mijn weten): het eerste oordeel van een strafrechter binnen het Koninkrijk waarbij vrijspraak volgt op grond van een ‘pleitbaar standpunt’. Dit betreft de...
Bekijk bericht
Strafrechtelijk afpakken én belasting heffen: dat kan toch niet? 1 maart 2019
Het strafrecht is bedoeld om te bestraffen, belastingheffing over inkomen is bedoeld om daadwerkelijke inkomsten te belasten. Eenvoudig, toch? Maar wat als de strafrechter afpakt en de...
Bekijk bericht

artikelen van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Fiscus moet óók interne stukken verstrekken die hij zelf niet gebruikte20 augustus 2018
De Hoge Raad oordeelde dat de verplichting om relevante stukken te overleggen niet wordt beperkt door de stukken die de inspecteur heeft of had kunnen gebruiken.
Lees meer »
Interview Radio NH over fiscale woonplaats naar aanleiding van het bericht dat Afrojack door het Openbaar Ministerie verdacht zou worden van belastingfraude 5 juli 2018
Onze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Bart Slim in het programma Spitstijd van NH Radio geïnterviewd over de vraag waar je (fiscale) woonplaats is naar aanleiding van...
Lees meer »
Draait Afrojack op voor mogelijk gesjoemel van zijn belastingadviseur? - rtlz.nl 4 juli 2018
Onze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Loek Essers van RTL Z geïnterviewd over de vraag of je verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de fouten van je...
Lees meer »

commentaren van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Redelijke termijn na terugwijzing naar inspecteur bedraagt twee jaar voor bezwaar en beroep20 juni 2019
De zaak is in een eerder stadium door het hof teruggewezen naar de inspecteur, die het bezwaar van belanghebbende ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. Nadat de inspecteur opnieuw uitspraak op...
Lees meer »
Cassatieberoep ingetrokken tegen belastingrente over periode reeds ingediende aangifte20 juni 2019
Belanghebbende heeft vennootschapsbelasting (VPB) betaald op een voorlopige aanslag die nadien is verminderd tot nihil. De teruggaaf is pas verrekend met de op de definitieve aanslag verschuldigde...
Lees meer »
Door vernietiging en terugwijzing gaat geen nieuwe redelijke termijn lopen20 juni 2019
Op 13 maart 2014 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag BPM opgelegd. Belanghebbende heeft hiertegen op 14 maart 2014 bezwaar gemaakt. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard en belanghebbende...
Lees meer »

uitspraken van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Stelling van inspecteur dat niet aan verplichtingen van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is voldaan hoort thuis in een procedure over een informatiebeschikking.
Een cliënt van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma en Nick van den Hoek heeft een boekenonderzoek gehad, waarna de inspecteur stelde dat er meer loon was uitbetaald dan was aangegeven in de aangiften loonheffingen. De inspecteur besluit hierop een naheffingsaanslag met boete op te leggen. De rechtbank is vervolgens van oordeel dat inspecteur er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er zwarte lonen zijn uitbetaald en vernietigt daarom de naheffingsaanslag, de rentebeschikking en de boete.
bekijk uitspraak
Vordering tot ontneming - oud voordeel door witwassen levert niet (ook) nieuw voordeel op- wederrechtelijk verkregen voordeel nihil
De cliënt van Mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma is een ontnemingsvordering ten laste gelegd op basis van een ‘fiscale nadeelsberekening’. De officier zou mogen ontnemen op basis van witwassen maar er moet dan wel voordeel zijn verkregen door dit witwassen. Op het standpunt van het OM dat het gehele witgewassen voordeel kan worden ontnomen overweegt de rechtbank dat een voorwerp van witwassen nog geen voordeel is.
bekijk uitspraak
Aanhouding wegens detentie in buitenland- uitspraak in hoofdzaak volgt
Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma pleit voor haar cliënt voor aanhouding van de zaak tot dat hij zelf bij de zitting aanwezig kan zijn (cliënt verwacht een deel van zijn buitenlandse straf hier uit te kunnen zitten door overplaatsing). De rechtbank schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd en houdt de zaak aan zo dat verdachte gebruik zal kunnen maken van zijn aanwezigheidsrecht.
bekijk uitspraak
Geen omkering bewijslast over Nederlandse herkomst inkomsten marktkoopman
Mr. Huygen van Dyck-Jagersma staat een marktkoopman bij die na gebruik van de inkeerregeling door de inspecteur voor in het buitenland gestorte inkomsten wordt belast, omdat hij stelt dat dit inkomen in het buitenland is verdiend. De rechtbank oordeelt echter dat de inspecteur eerst moet aantonen dat er sprake is van buitenlandse inkomsten, voordat hij met ‘omgekeerde bewijslast’ een aanslag mag opleggen. Omdat de fiscus dit echter niet aannemelijk kan maken moet de aanslag van tafel.
bekijk uitspraak

Tweets van Vanessa Huygen Van Dyck-Jagersma

Vanessa Huygen
RT @JaegerAdvocaten: https://t.co/fF57EELT3PLeuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. "Waar ik altijd het idee had dat de #Belast
Vanessa Huygen
Verwijdering van fiscale hobbels https://t.co/ERJPXAT0CU
Vanessa Huygen
Verdere inperking inkeerregeling Door Marloes Lammers “Het kabinet richt zijn pijlen, in de hetze naar aanleiding v… https://t.co/5z3aT5T7gk

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie