Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

  
advocaat-belastingkundige (partner)
"Hard maar fair"

Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma (1980) studeerde fiscaal recht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds haar beëdiging als advocaat-belastingkundige in 2005 heeft zij binnen ons vakgebied een gedegen reputatie opgebouwd. Vanessa kent het fiscale recht grondig, maakt altijd een goed onderbouwde inschatting van kansen en risico’s en staat bekend als hard maar fair. Haar goede naam vertaalt zich mede in bestuurs- en commissielidmaatschappen binnen de brancheorganisaties van ons vakgebied. 

Vanessa beheerst het vak van de fiscale advocatuur in de totale breedte. Zij staat cliënten bij op het terrein van het formele belastingrecht en fiscale boetes. Daarnaast voert zij veel procedures in het fiscaal en financieel-economisch strafrecht. Vanessa treedt daarnaast vaak op als specialist in de media als het gaat over inkeren en de inkeerregeling.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
  • Secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen
  • Lid van de NOvA Adviescommissie belastingrecht
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Annotator voor NTFR Formeel belastingrecht
  • Lid Nederlands-Vlaams Vereniging voor Strafrecht
Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma
Een cliënt over Vanessa:

Het geschil dat ik met de belastingdienst en de FIOD had, was ongelofelijk ingewikkeld. Ik voelde dat mij onrecht werd aangedaan en de zaak groeide mij totaal boven het hoofd. Vanessa zorgde voor overzicht en inzicht in de wirwar van procedures. Zij liet mij zien wat er mogelijk is en wat niet, en was eerlijk over de kansen. In de voor mij onoverzichtelijke chaos van feiten lichtte zij de relevante eruit. Met het heldere overzicht dat zij mij gaf, konden we verder. Doordat ik wist wat mij ongeveer te wachten stond en doordat ik vertrouwen had in haar aanpak, maakte ik mij minder zorgen over de afloop van het geschil en kon ik mij gewoon weer bezighouden met mijn eigen werk.

Blog berichten van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

Afschaffing inkeerregeling per 2018: nu of nooit (?) 5 October 2017
Na de eerdere aankondiging is inmiddels ook het wetsvoorstel gepubliceerd tot afschaffing van de inkeerregeling. Anders dan verwacht betekent dit niet alleen maar dat de mogelijkheid tot boetevrij...
Bekijk bericht
De invloed van de onschuldpresumptie op belastingheffing 12 September 2017
Het opleggen van een belastingaanslag en strafrechtelijke vervolging zijn twee losstaande trajecten. Gek genoeg kunnen deze procedures daardoor ook verschillende uitkomsten hebben: een...
Bekijk bericht
Geen fiscale boete of strafvervolging bij objectief pleitbaar standpunt 24 April 2017
In een arrest van 21 april 2017 heeft de Hoge Raad langverwachte duidelijkheid gegeven over wanneer een onjuiste aangifte straffeloos blijft. We wisten al dat verdedigbaar onjuist oftewel een...
Bekijk bericht

artikelen van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

Witwassen, ontneming & fiscale delicten anno 2016: de complicaties bij witwassen & ontneming van voordelen uit belastingfraude 1 september 2016
Ontneming van voordelen uit belastingfraude leidt niet zelden tot complicaties. Niet-betaalde belasting levert een voordeel uit misdrijf op dat op zijn beurt weer kan worden witgewassen. Anders dan...
Bekijk PDF
Edelweiss, binnenkort alweer overbodig; heeft de wetgever zijn hand overspeeld? 1 februari 2016
Sinds op 1 januari 2012 in art. 66, lid 3, SW 1956 de 'Edelweiss-regeling' werd ingevoerd, is daar veel over te doen geweest. Inmiddels hebben de eerste twee uitspraken over de terugwerkende kracht...
Bekijk PDF
Fiscaal medeplegen of medeplichtigheid: waar ligt de grens? 3 mei 2015
Medeplegen is ‘hot’ in het strafrecht. De grenzen tussen medeplegers en medeplichtigen zijn steeds meer vervaagd. Dit is niet alleen van belang voor het ‘gewone’ (commune) strafrecht of zelfs...
Bekijk PDF

commentaren van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

Belanghebbende wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat hij geen belang heeft bij de procedure 1 maart 2017
Om in beroep ontvankelijk te worden verklaard, moet de belanghebbende een procesbelang hebben. Dat procesbelang houdt in dat het beroep hem een betere positie kan brengen met betrekking tot hetgeen...
Bekijk PDF
Eventuele inbeslagname administratie bij adviseur leidt niet tot ontheffing van aangifteplicht 10 januari 2017
Belanghebbende heeft het standpunt ingenomen dat hij niet eerder aangifte heeft kunnen doen, vanwege inbeslagname van zijn administratie door de FIOD in 2013. Daarmee is hij echter niet ontheven van...
Bekijk PDF
Groot verschil in beboeting tussen zwartspaarder en haar zoon leidt tot matiging boete van 216% naar 72% 16 november 2016
Belanghebbende had in 2008 een Luxemburgse bankrekening met een saldo van € 3.439.242 op 1 januari 2008 en € 2.592.058 op 31 december 2008. Belanghebbende heeft deze rekening niet in haar aangifte...
Bekijk PDF

uitspraken van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

Vordering tot ontneming - oud voordeel door witwassen levert niet (ook) nieuw voordeel op- wederrechtelijk verkregen voordeel nihil
De cliënt van Mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma is een ontnemingsvordering ten laste gelegd op basis van een ‘fiscale nadeelsberekening’. De officier zou mogen ontnemen op basis van witwassen maar er moet dan wel voordeel zijn verkregen door dit witwassen. Op het standpunt van het OM dat het gehele witgewassen voordeel kan worden ontnomen overweegt de rechtbank dat een voorwerp van witwassen nog geen voordeel is.
bekijk uitspraak
Aanhouding wegens detentie in buitenland- uitspraak in hoofdzaak volgt
Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma pleit voor haar cliënt voor aanhouding van de zaak tot dat hij zelf bij de zitting aanwezig kan zijn (cliënt verwacht een deel van zijn buitenlandse straf hier uit te kunnen zitten door overplaatsing). De rechtbank schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd en houdt de zaak aan zo dat verdachte gebruik zal kunnen maken van zijn aanwezigheidsrecht.
bekijk uitspraak
Geen omkering bewijslast over Nederlandse herkomst inkomsten marktkoopman
Mr. Huygen van Dyck-Jagersma staat een marktkoopman bij die na gebruik van de inkeerregeling door de inspecteur voor in het buitenland gestorte inkomsten wordt belast, omdat hij stelt dat dit inkomen in het buitenland is verdiend. De rechtbank oordeelt echter dat de inspecteur eerst moet aantonen dat er sprake is van buitenlandse inkomsten, voordat hij met ‘omgekeerde bewijslast’ een aanslag mag opleggen. Omdat de fiscus dit echter niet aannemelijk kan maken moet de aanslag van tafel.
bekijk uitspraak

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op