Kennisbank

Alle pagina's gelinkt aan "geen vereiste aangifte"

Geen aangifte gedaan: omkering bewijslast

Wanneer een bestuursrechter ervoor kiest om onmiddellijk na het sluiten van het onderzoek ter zitting mondelinge uitspraak te doen, moet hij daarbij tevens vermelden binnen welke termijn een rechtsmid....


Lees verder