Kennisbank

Alle pagina's gelinkt aan "omkering bewijslast"

Geen aangifte gedaan: omkering bewijslast

Wanneer een bestuursrechter ervoor kiest om onmiddellijk na het sluiten van het onderzoek ter zitting mondelinge uitspraak te doen, moet hij daarbij tevens vermelden binnen welke termijn een rechtsmid....


Lees verder

Inspecteur heeft ten onrechte de bewijslast omgekeerd

Wanneer een inspecteur in een (hoger)beroepsprocedure stelt dat een belastingplichtige bepaalde wettelijke verplichtingen niet heeft nageleefd (de vereiste aangifte is niet gedaan, desgevraagd is geen....


Lees verder