Kennisbank

Niet gebleken dat belanghebbende rekeninghouder was

De onderhavige procedure betreft een KB-Luxzaak waarbij belanghebbende is gekwalificeerd als ontkenner. Nadat de inspecteur binnen de door hem gestelde termijn geen informatie van belanghebbende krijg....


Lees verder
Filter contentdatabase