nl-NLen-GB

Inkeer

Actueel

Nieuwsberichten over het onderwerp inkeer vindt u onder aan deze pagina. Daar leest u meer over de volgende onderwerpen:

 • Nieuw zwartspaardersbeleid openbaar gemaakt
 • Inkeerregeling enkel afgeschaft voor zwartspaarders
 • Nog geen duidelijkheid over houdbaarheid inkeerboete over jaren vóór 2010
 • Strafrechtelijke onderzoeken naar zwartspaarders uit UBS-groepsverzoek
 • Afschaffing inkeerregeling in 2018: verdere ontwikkelingen Prinsjesdag
 • Voorstel tot afschaffen inkeerregeling per 1 januari 2018
 • Ontoelaatbaar derdenonderzoek naar creditcardhouders American Express
 • Druk op zwartspaarders verhoogd: klopjacht FIOD bij Credit Suisse
 • HvJ: voortvarendheidseis geldt niet voor Zwitserse zwartspaarders
 • Kamerbrief over afschaffing inkeerregeling per 2018
 • Risico vanaf 1 januari 2017: uitwisseling Zwitserland
 • Credit Suisse; Julius Baer; UPB en Sarasin: inkeer nog mogelijk (?)
 • Groepsverzoek UBS ‘geen fishing expedition’. Zwitserse inkeerder de klos?
 • Antwoord op WOB-verzoek: kunnen UBS-ers nog inkeren zolang zij geen vragenbrief hebben ontvangen?
 • Verdubbeling zwartspaardersboete per 1 juli 2016
 • Informatieuitwisseling Credit Suisse
 • Update UBS-project
 • Informatieuitwisseling UBS

Of lees hier verder. 

BUITENLANDS VERMOGEN

Heeft u buitenlandse inkomsten, vermogen of een buitenlandse erfenis niet of onvolledig opgegeven aan de Belastingdienst? Dan wordt dit gezien als een misdrijf. De Belastingdienst doet er alles aan om verzwegen buitenlandse vermogens op te sporen. Samen met 95 andere landen heeft Nederland zich verbonden aan een internationaal Verdrag op basis waarvan automatisch financiële gegevens worden uitgewisseld, waaronder met Zwitserland en Luxemburg. Daar komt bij dat in veel landen het bankgeheim ter discussie staat. Zo heeft Zwitserland (onder internationale druk) besloten om met ingang van 1 januari 2018 het bankgeheim geheel af te schaffen. De Belastingdienst maakt ook gebruik van de mogelijkheid inlichtingen op verzoek te verkrijgen, bijvoorbeeld door diverse ‘groepsverzoeken’ aan Zwitserland. Daarnaast maakt de Nederlandse Belastingdienst gebruik van onderzoeksmethoden waarvan de rechtmatigheid ter discussie staat, bijvoorbeeld door – al dan niet tegen betaling – via gestolen informatie aan bankgegevens te komen.

BOETES OF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING 

Wat nu als de Belastingdienst ontdekt dat u vermogen en/of inkomen hebt verzwegen? Er kunnen dan alsnog aanslagen én hoge boetes (tot wel 300%!) worden opgelegd. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude en witwassen. Bij veroordeling bestaat het risico dat de officier van justitie ‘fiscale archeologie’ bedrijft, waardoor ook de niet-betaalde belasting over (veel) oudere jaren wordt afgepakt, ondanks dat de bevoegdheden van de fiscus allang zijn verjaard. Voor meer informatie over fiscale boetes klikt u hier.

INKEERREGELING & WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2018

Als u uit eigen beweging alsnog juist en volledig openheid van zaken geeft aan de Belastingdienst, is dit anders. “Inkeren” noemt men dat. De Belastingdienst corrigeert de aangifte over de betreffende jaren op basis van de door u verstrekte informatie. U moet dit wel op tijd doen: in ieder geval vóórdat u weet dat de Belastingdienst u op het spoor is of gaat raken, bijvoorbeeld doordat u een vragenbrief ontvangt of een groepsverzoek in de media bekend wordt. Als de Belastingdienst u een vragenbrief stuurt, de FIOD u pakt voor uitgaven met uw buitenlandse creditcard, Zwitserland publiceert uw naam als mogelijke zwartspaarder of u ziet uw verzwegen rekening als gevolg van per 1 januari 2018 door Zwitserland aan Nederland automatisch uitgewisselde informatie in uw aangifte verschijnen, dan bent u in elk geval te laat. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om vrijwillig uw onjuiste belastingaangiften te verbeteren geldt (per 1 juli 2016) een boete van 120% over de verschuldigde belasting. (Alleen) voor verbeterde aangiften die vallen onder het inkeerregime, vervalt de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging.

Let op! Met ingang van 1 januari 2018 is de inkeerregeling gewijzigd en zelfs geheel afgeschaft voor de verbetering van nieuwe aangiften met betrekking tot buitenlands vermogen. Dit betekent dat bij verbetering van aangiften gedaan in de jaren vanaf 2018 geen waarborg meer bestaat dat de kwestie fiscaal wordt afgedaan. Voorlopig blijft de ‘oude’ inkeerregeling nog wel van toepassing voor aangiften die zijn ingediend vóór 2018. Het vrijwillig verbeteren van aangiften blijft ook een strafverminderende omstandigheid, waarmee rekening wordt gehouden bij de keuze tussen fiscale of strafrechtelijke afdoening en daaropvolgend bij de hoogte van de (fiscale) boete of strafrechtelijke sancties.

BEGELEID VERBETEREN

Het (vrijwillig) verbeteren van aangiften is complex. Bovendien vragen de afschaffing van de inkeerregeling vanaf 2018 en de strengere aanpak van belastingplichtigen die volgens de Belastingdienst onvoldoende meewerken om een zorgvuldige aanpak. De advocaten van Jaeger hebben hier veel ervaring mee. Wij kunnen vooraf berekenen wat u moet betalen. Daarna regelen wij de volledige afstemming met de Belastingdienst voor u. Het resultaat is dat u daarna weer vrij kunt beschikken over uw vermogen. Zoals gezegd blijft vrijwillige verbetering van aangiften vanaf 2018 ook van belang bij de keuze tussen fiscale of strafrechtelijke afdoening.

CRYPTOVALUTA

De opkomst van cryptovaluta zal niemand zijn ontgaan. Deze digitale valuta worden (nog) niet aangemerkt als wettig betaalmiddel. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over de fiscale duiding van cryptovaluta, zoals de geografische locatie van het vermogen (in welk land mogen zij worden belast) of hoe de waarde daarvan moet worden berekend voor de belastingheffing. Toch bestaat volgens de Belastingdienst wel een verplichting om het cryptovermogen op te nemen in de belastingaangifte. De consequenties van het niet verantwoorden van cryptovermogen kunnen groot zijn en zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging. Wat dat betreft kan een zekere parallel worden getrokken met het niet opgeven van vermogen in het buitenland.

INFORMATIE?

Wilt u over dit onderwerp persoonlijk contact met ons, klik dan hier of neem telefonisch contact met ons op.

Neem contact op met onze specialisten

Inkeer

Gerelateerd

In de media

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie