Invordering

  

De vele wapens van de fiscus

Wanneer een belastingaanslag kan worden opgelegd en hoe deze moet worden betaald, wordt grotendeels geregeld door het belastingrecht. De incassokant is geregeld in de Invorderingswet. Het kan ook voorkomen dat de fiscus – of u – gebruik moet maken van civielrechtelijke middelen, rechten en plichten die gelden tussen burgers onderling.

Hoeveel en wanneer moet er betaald worden? Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor die betaling? Mag de eigenlijke procedure worden afgewacht of moet eerst worden betaald? En wat als niet betaald kán worden? Wat kunt u doen om beslaglegging en verkoop daarvan door de ontvanger van de belastingdienst te stoppen? Dergelijke aangelegenheden zijn vaak civielrechtelijk van aard. In dat geval is bijstand van een advocaat vaak wettelijk verplicht.

Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger helpen u bij procedures over:

  • versnelde invordering (het invorderen van belasting of premie zonder de procedure over de hoogte daarvan af te wachten)
  • verzet tegen onterecht beslag op uw geld of goederen ter uitvoerlegging van een dwangbevel
  • bestuurdersaansprakelijkheid (bijvoorbeeld voor de belastingschulden van uw bedrijf)
  • openbare verkoop en het voorkomen daarvan

Verzet: dagvaarding aan de Belastingdienst

Een verzetprocedure is een procedure voor de civiele rechter, waarbij u in principe verplicht bent een advocaat in te schakelen. De advocaat dagvaardt de ontvanger. In deze dagvaarding wordt geklaagd over de tenuitvoerlegging van een (of meer) dwangbevelen.

Verzet schorst de invordering

Door het uitbrengen van de dagvaarding aan de ontvanger start de verzetprocedure. Hierdoor worden de incassobevoegdheden van de fiscus tijdelijk opgeschort, totdat de rechter heeft geoordeeld over de (rechtmatigheid van de) dwangbevelen.

 


Invordering

Neem contact op met onze specialisten

Wat kan niet?

Een verzetprocedure is geen nieuwe bezwaarprocedure. Als niet binnen zes weken na het opleggen van een aanslag bezwaar is ingesteld, is deze in principe onherroepelijk geworden. Dit betekent dat in een verzetprocedure niet alsnog geklaagd kan worden over het opleggen en de berekening van die aanslag. Alleen als (de hoogte) van de aanslag duidelijk niet klopt, kan deze nog ter discussie staan. Die mogelijkheden zijn dus veel beperkter in verzet.

Neem contact op

Wilt u weten wat u kunt doen tegen een dwangbevel of onterecht beslag op uw tegoeden of goederen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Gerelateerd

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op