Kennisbank

Peildatumarbitrage, hoe werkt dat?

Op 20 december 2022 nam de Eerste Kamer de ‘Overbruggingswet box 3’ aan. Deze wet regelt de box 3-heffing over de jaren 2023 tot en met 2025. In deze wet is een anti-peildatumarbitragebepaling opgenom....


Lees verder
Filter contentdatabase