Kennisbank

Schatting KB-Lux saldo bij weigeraar

Hof Amsterdam heeft op 2 juli 2009 (NTFR 2009/1549) wat de inkomstenbelasting betreft en op 26 november 2009 (NTFR 2009/2702) wat de vermogensbelasting betreft in zeer uitgebreide bewoordingen een oor....


Lees verder
Filter contentdatabase