Inkeer

  

Actueel

Nieuwsberichten over het onderwerp inkeer vindt u onder aan deze pagina. Daar leest u meer over de volgende onderwerpen:

 • Ontoelaatbaar derdenonderzoek naar creditcardhouders American Express
 • Druk op zwartspaarders verhoogd: klopjacht FIOD bij Credit Suisse
 • HvJ: voortvarendheidseis geldt niet voor Zwitserse zwartspaarders
 • Kamerbrief over afschaffing inkeerregeling per 2018
 • Risico vanaf 1 januari 2017: uitwisseling Zwitserland
 • Credit Suisse; Julius Baer; UPB en Sarasin: inkeer nog mogelijk (?)
 • Groepsverzoek UBS ‘geen fishing expedition’. Zwitserse inkeerder de klos?
 • Antwoord op WOB-verzoek: kunnen UBS-ers nog inkeren zolang zij geen vragenbrief hebben ontvangen?
 • Verdubbeling zwartspaardersboete per 1 juli 2016
 • Informatieuitwisseling Credit Suisse
 • Update UBS-project
 • Informatieuitwisseling UBS

Of lees hier verder. 

Buitenlands vermogen

Heeft u buitenlandse inkomsten of vermogen of een buitenlandse erfenis niet of onvolledig opgegeven aan de Belastingdienst? Dan wordt dit gezien als een misdrijf. De Belastingdienst doet er alles aan om verzwegen buitenlandse vermogens op te sporen. Er worden verdragen gesloten (o.a. met Zwitserland en Luxemburg), waarin afspraken zijn gemaakt over de uitwisseling van financiële gegevens tussen de landen. De Belastingdienst maakt ook actief gebruik van die afspraken voor informatie uit bijvoorbeeld Zwiterland op te vragen. Daar komt bij dat in veel landen het bankgeheim ter discussie staat. Ook maakt de Nederlandse Belastingdienst gebruik van onderzoeksmethoden waarvan de rechtmatigheid ter discussie staat om bijvoorbeeld via een al dan niet 'gekochte' tipgever aan gestolen Zwitserse bankgegevens te komen.

Boetes of strafrechtelijke vervolging 

Wat nu als de Belastingdienst ontdekt dat u vermogen en inkomen hebt verzwegen? Er kunnen dan alsnog aanslagen worden opgelegd. Ook kunnen hoge boetes (tot wel 300%!) worden opgelegd. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude en witwassen. En bij veroordeling bestaat het risico dat de officier van justitie ‘fiscale archeologie’ bedrijft waardoor ook niet-betaalde belasting over (veel) oudere jaren wordt afgepakt. Ondanks dat de bevoegdheden van de fiscus allang zijn verjaard.  Voor meer informatie over fiscale boetes klikt u hier.

Voorkomen is beter dan genezen 

Als u uit eigen beweging volledig openheid van zaken geeft aan de Belastingdienst, is dat anders. “Inkeren” noemt men dit. U moet dit wel op tijd doen: in ieder geval vóórdat de Belastingdienst u op het spoor is of gaat raken en bijvoorbeeld een vragenbrief stuurt. En voordat de inkeerregeling mogelijk wordt afgeschaft. U krijgt dan nog wel een navorderingsaanslag voor de verschuldigde belasting plus rente, maar geen 300% boete en u wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor onjuiste aangiften. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om vrijwillig uw onjuiste belastingaangiften te verbeteren geldt (per 1 juli 2016) een boete van 120% over de verschuldigde belasting. 

Zorg dat u tijdig inkeert voordat de fiscus u op het spoor raakt. Als de Belastingdienst u een vragenbrief stuurt, de FIOD u pakt voor uitgaven met uw buitenlandse creditcard, Zwitserland publiceert uw naam als mogelijke zwartspaarder of uw informatie wordt per 1 januari 2018 door Zwitserland aan Nederland automatisch uitgewisseld, dan bent u in elk geval te laat. Zorg ook in dat geval ervoor dat u de juiste bijstand inschakelt.

Begeleid inkeren

Inkeren is complex. Het moet zorgvuldig worden aangepakt. De advocaten van Jaeger hebben hier veel ervaring mee. Wij kunnen vooraf berekenen wat u moet betalen. Daarna regelen wij de volledige afstemming met de Belastingdienst voor u. Het resultaat is dat u daarna weer vrij kunt beschikken over uw vermogen en u zich geen zorgen meer hoeft te maken over hoge boetes of strafrechtelijke vervolging.

Informatie?

Wilt u over dit onderwerp persoonlijk contact met ons, klik dan hier of neem telefonisch contact met ons op.


Inkeer

Neem contact op met onze specialisten

Gerelateerd

In de media

 • Inkeer-nieuws

  DRUK OP ZWARTSPAARDERS VERHOOGD: KLOPJACHT FIOD BIJ CREDIT SUISSE UPDATE 5 APRILDankzij een geheime tipgever beschikt de Belastingdienst/FIOD over gegevens van 3800 Nederlanders bij Credit Suisse Grote kans dat die tipgever een (ex-)werknemer is van de Zwitserse bank die middels diefstal of...
  lees verder

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op