Ludwijn Jaeger

  
advocaat-belastingkundige (partner)
"Analytisch denker met heldere adviezen"

Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger (1967) is advocaat sinds 1994. Hij is de oprichter en naamgever van ons kantoor. Ludwijn studeerde Nederlands recht (specialisatie: strafrecht) aan de Vrije Universiteit en vervolgens psychologie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Ludwijn houdt zich bezig met alle bestanddelen van de fiscale advocatuur. Als geen ander kent hij het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. Daarnaast staat hij veel cliënten bij die worden verdacht van fiscale fraude. Hij behartigt hun belangen bij boekenonderzoeken door Belastingdienst en FIOD en voert de daaruit voortvloeiende procedures, ook als fiscale zaken leiden tot strafrechtelijke afdoening. Ludwijn Jaeger wordt met zijn kennis ook regelmatig geciteerd in de media.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
  • Bestuurslid van de sectie Formeel Belastingrecht NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs)
  • Docent opleiding fiscale advocatuur NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen) http://www.nvab.net/opleiding-2/specialisatieopleiding-fiscale-advocatuur/    
  • Vaste commentator bij NLFiscaal, lees zijn commentaren hier.
  • Nederlandse Orde van Advocaten (lid van de Adviescommissie Belastingrecht, 2015)
  • Lid Vereniging voor Belastingwetenschappen
  • Lid Nederlands-Vlaams Vereniging voor Strafrecht
  • Lid Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
  • Lid Ondernemende advocaten Amsterdam
Ludwijn Jaeger
Een cliënt over Ludwijn:

Stukgelopen op “raadsheren”, zwaar in de problemen en doodgelopen tegen (onzichtbare) muren. Dat was de toestand waarin ik verkeerde toen ik kennismaakte met Ludwijn Jaeger. De wereld bleek gelukkig veel genuanceerder dan ik dacht. Ludwijns inzicht, kennis, analytisch denken en heldere adviezen zijn de basis geworden voor een werkrelatie van inmiddels al weer acht jaar. Ik heb weer vertrouwen in het recht.

Blog berichten van Ludwijn Jaeger

De verschillende snelheden van het recht, of: wat God mag, mag de koe nog niet. 1 2 20 September 2017
Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belastingrecht -  een belangrijke rol. Sommige termijnen zijn wettelijk geregeld, vele niet. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de...
Bekijk bericht
De (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken 6 June 2017
Artikel 47 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) bepaalt dat een ieder gehouden is om desgevraagd gegevens, inlichtingen en administratie aan de inspecteur te verstrekken voor zover dat...
Bekijk bericht
Belastingfraude rechtvaardigt inperking van het verschoningsrecht van advocaten 26 January 2017
In zijn brief van 17 januari 2017 kondigt Staatssecretaris Wiebes maatregelen aan tegen (internationale) belastingontduiking. Eén van die maatregelen is de beperking van het fiscale verschoningsrecht...
Bekijk bericht

artikelen van Ludwijn Jaeger

Aanpassing van het verschoningsrecht 27 juli 2017
Het verschoningsrecht staat onder druk. In het wetsvoorstel Modernisering Wetboek van Strafvordering dat op 7 februari 2017 is gepubliceerd, stelt de minister van Veiligheid en Justitie voor de...
Bekijk PDF
Een Handvest vol ondergeschikte rechtsbeginselen 4 mei 2017
Sinds 1 december 2009 is met grote bewoordingen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aan ons juridisch arsenaal toegevoegd: De Unie, die zich bewust is van haar geestelijke en morele...
Bekijk PDF
Magistratelijk? De wolf in schaapskleren (Tegenspraak) 28 april 2016
Bij onfatsoen aan de oppervlakte, pakt het voor de inspecteur (vaak) contraproductief uit. Dat is mooi. Maar in hoeveel gevallen komt de inspecteur ermee weg? We moeten dus af van de veronderstelling...
Bekijk PDF

commentaren van Ludwijn Jaeger

Winst Belgische bedrijvendokters in Nederland belast? 14 april 2017
X woont in België en heeft samen met zijn in Nederland woonachtige zakenpartner Y – als bedrijvendokters – een aantal transacties met betrekking tot de aan- en verkoop c.q. herstructurering van...
Bekijk PDF
Regimewijziging kansspelbelasting buitensporige last voor exploitant? 17 maart 2017
De zaak was verwezen naar Hof Den Haag om te beoordelen of de introductie van de kansspelbelasting voor exploitant X bv tot een individuele en buitensporige last heeft geleid. Volgens het Hof is dat...
Bekijk PDF
Recht om op te komen tegen een inlichtingenverzoek 10 januari 2017
Zaak bij HvJ betreffende de Luxemburgse Belastingdienst en de vennootschap naar Frans recht Cofima SAS. Om grensoverschrijdende belastingontduiking en ontwijking te bestrijden zijn de lidstaten van de...
Bekijk PDF

uitspraken van Ludwijn Jaeger

Bezwaar en beroep tegen aanslagen en beschikkingen-beroep gegrond, uitspraken op bezwaar vernietigd en vermindering diverse aanslagen
Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. M.H.W.N. Lammers hebben namens cliënt bezwaar en beroep ingediend tegen een reeks vermelde aanslagen en beschikkingen. De rechtbank heeft bepaald dat bij de opgelegde aanslagen waarin sprake is van omkering van de bewijslast de inspecteur onvoldoende concreet heeft gemaakt dat sprake is van een redelijke schatting. De inspecteur heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld, wij zijn hem incidenteel gevolgd.
bekijk uitspraak

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op