Ludwijn Jaeger

  
advocaat-belastingkundige (partner)
"Analytisch denker met heldere adviezen"

Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger (1967) is advocaat sinds 1994. Hij is de oprichter en naamgever van ons kantoor. Ludwijn studeerde Nederlands recht (specialisatie: strafrecht) aan de Vrije Universiteit en vervolgens psychologie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Ludwijn houdt zich bezig met alle bestanddelen van de fiscale advocatuur. Als geen ander kent hij het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. Daarnaast staat hij veel cliënten bij die worden verdacht van fiscale fraude. Hij behartigt hun belangen bij boekenonderzoeken door Belastingdienst en FIOD en voert de daaruit voortvloeiende procedures, ook als fiscale zaken leiden tot strafrechtelijke afdoening. Ludwijn Jaeger wordt met zijn kennis ook regelmatig geciteerd in de media.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
  • Bestuurslid van de sectie Formeel Belastingrecht NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs)
  • Docent opleiding fiscale advocatuur NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen)   
  • Vaste commentator bij NLFiscaal, lees zijn commentaren hier.
  • Nederlandse Orde van Advocaten (lid van de Adviescommissie Belastingrecht, 2015)
  • Lid Vereniging voor Belastingwetenschappen
  • Lid Nederlands-Vlaams Vereniging voor Strafrecht
  • Lid Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
  • Lid Ondernemende advocaten Amsterdam
Ludwijn Jaeger
Een cliënt over Ludwijn:

Stukgelopen op “raadsheren”, zwaar in de problemen en doodgelopen tegen (onzichtbare) muren. Dat was de toestand waarin ik verkeerde toen ik kennismaakte met Ludwijn Jaeger. De wereld bleek gelukkig veel genuanceerder dan ik dacht. Ludwijns inzicht, kennis, analytisch denken en heldere adviezen zijn de basis geworden voor een werkrelatie van inmiddels al weer acht jaar. Ik heb weer vertrouwen in het recht.

Blog berichten van Ludwijn Jaeger

Termijnen, het lijkt zo eenvoudig.23 November 2017
Termijnen spelen in het recht, en in het belastingrecht al helemaal, een belangrijke rol. Zo opende ik ook voorgaande blog al. U zou kunnen denken dat vanwege dat belang alle vragen over wanneer een...
Bekijk bericht
De verschillende snelheden van het recht, of: wat God mag, mag de koe nog niet. 1 220 September 2017
Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belastingrecht -  een belangrijke rol. Sommige termijnen zijn wettelijk geregeld, vele niet. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de...
Bekijk bericht
De (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken 6 June 2017
Artikel 47 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) bepaalt dat een ieder gehouden is om desgevraagd gegevens, inlichtingen en administratie aan de inspecteur te verstrekken voor zover dat...
Bekijk bericht

artikelen van Ludwijn Jaeger

‘Fiscus moet medeplichtige adviseur vaker beboeten’15 februari 2018
Het gaat bij procederen niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen, zegt Ludwijn Jaeger over meningsverschillen met de Belastingdienst. Hij vindt het terecht als ook de adviseur wordt beboet...
Lees meer »
Verschillende snelheden van het recht15 september 2017
Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belasting - recht – een belangrijke rol. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de overschrijding van de bezwaartermijn van  weken tot gevolg...
Lees meer »
Een Handvest vol ondergeschikte rechtsbeginselen 4 mei 2017
Sinds 1 december 2009 is met grote bewoordingen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aan ons juridisch arsenaal toegevoegd: De Unie, die zich bewust is van haar geestelijke en morele...
Lees meer »

commentaren van Ludwijn Jaeger

Geen navordering voor vermeende zwartspaarder vanwege ontoelaatbaar bewijs20 februari 2018
Verwijzingsuitspraak n.a.v. HR 18 december 2015, 15/01348, ECLI:NL:HR:2015:3600 Hof Den Bosch heeft de erfgenamen van een vermeende zwartspaarder met buitenlandse banktegoeden in het gelijk gesteld....
Lees meer »
Verlengde navorderingstermijn; navorderingsaanslag niet voortvarend opgelegd (1)13 oktober 2017
In deze procedure is een aan X (belanghebbende) met toepassing van artikel 16, lid 4, AWR opgelegde navorderingsaanslag IB/PVV 2001 in geschil die verband houdt met een in het buitenland aangehouden,...
Lees meer »
Tweede serie navorderingsaanslagen niet onvoldoende voortvarend opgelegd13 oktober 2017
X (belanghebbende) is in 2007 geïdentificeerd als houder van banktegoeden bij Van Lanschot Bankiers Luxemburg. De inkomsten uit en de saldi van die rekeningen heeft X niet vermeld in zijn aangiften....
Lees meer »

uitspraken van Ludwijn Jaeger

Bezwaar en beroep tegen aanslagen en beschikkingen-beroep gegrond, uitspraken op bezwaar vernietigd en vermindering diverse aanslagen
Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. M.H.W.N. Lammers hebben namens cliënt bezwaar en beroep ingediend tegen een reeks vermelde aanslagen en beschikkingen. De rechtbank heeft bepaald dat bij de opgelegde aanslagen waarin sprake is van omkering van de bewijslast de inspecteur onvoldoende concreet heeft gemaakt dat sprake is van een redelijke schatting. De inspecteur heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld, wij zijn hem incidenteel gevolgd.
bekijk uitspraak

Tweets van Ludwijn Jaeger

Ludwijn Jaeger
Daarom oa stemde ik tegen de sleepwet. Onze overheid is pathologisch onbetrouwbaar in de verzameling van gegevens. https://t.co/XkIkeDFX6v
Ludwijn Jaeger
Helemaal eens. Het is stuitend hoe de repressieve overheid is doorgeslagen in het beboeten van fiscale futiliteiten… https://t.co/CuBB0neCCO
Ludwijn Jaeger
RT @JaegerAdvocaten: Fiscus: “U woont in Nederland, betalen!” - Jaeger Advocaten https://t.co/KVG0w8GkFx

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op