Kennisbank

Geen dwangsom omdat al uitspraak was gedaan

Op grond van art. 4:17 Awb is een bestuursorgaan iedere dag dat het in gebreke is tijdig een beschikking op aanvraag te nemen, een dwangsom verschuldigd aan de aanvrager. Een uitspraak op bezwaar is z....


Lees verder
Filter contentdatabase